Αφροδίτη Νόννη

Πρόεδρος

Αναπληρώτρα Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Βασιλική Ζολώτα

Αντιπρόεδρος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ελπίδα Γιαννικάκη

Γενική Γραμματέας

Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"

Περικλής Φούκας

Ειδικός Γραμματέας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΠΓΝ "Αττικόν"

Ζήζη Αδαμαντία

Μέλος

Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΠ "Τζάνειο"

Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Μέλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ