Άννα Μπατιστάτου

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Eυστάθιος Ν. Σταθόπουλος

Αντιπρόεδρος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιου Κρήτης

Καλλιόπη Πατσιαούρα

Γενική Γραμματέας

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"

Γεωργία Καφίρη

Υπεύθυνη Οικονομικών (Ταμίας)

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο"

Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη

Ειδική Γραμματέας

Micromedica Labs, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"

Αδαμαντία Ζήζη - Σερμπετζόγλου

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"

Ελένη Πατσέα

Μέλος

Επιστημονική Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενική Κλινική Χολαργού Ιασώ General