Βασιλική Ζολώτα

Αντιπρόεδρος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών