Ελπίδα Γιαννικάκη

Γενική Γραμματέας

Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"