Περικλής Φούκας

Ειδικός Γραμματέας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΠΓΝ "Αττικόν"