Αδαμαντία Ζήζη - Σερμπετζόγλου

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"