Ζήζη Αδαμαντία

Μέλος

Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΠ "Τζάνειο"