Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη

Μέλος

Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"