Χριστίνα Μάγκου

Μέλος

Επιμελήτρια Α΄, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός"