Πέρσα Ξηρού

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Θεαγένειο"