Διοικητικό Συμβούλιο 2000-2002

  • Πρόεδρος: Κοντογεώργος Γιώργος 
  • Αντιπρόεδρος: Ελευθεριάδης Ελευθέριος
  • Γενική Γραμματέας: Μπαρμπάτη Καλυψώ
  • Ταμίας: Σκόπα Χρυσούλα
  • Ειδική Γραμματέας: Παπαδάκη Θεοδώρα
  • Μέλος: Κακλαμάνης Λουκάς
  • Μέλος: Τηνιακού Ντίνα