Διοικητικό Συμβούλιο 1998-2000

  • Πρόεδρος: Κοντογεώργος Γιώργος
  • Αντιπρόεδρος: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
  • Γενική Γραμματέας: Νακοπούλου Λυδία
  • Ταμίας: Παπαδόπουλος Σάββας
  • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
  • Μέλος: Νενοπούλου Ελένη
  • Μέλος: Φιλιππίδης Θεόδωρος