Διοικητικό Συμβούλιο 1984-1986 (ανασυγκρότηση)

  • Πρόεδρος: Δεληγεώργη - Πολίτη Ελένη
  • Αντιπρόεδρος: Κουρή Έφη
  • Γενική Γραμματέας: Σιρμακεσιάν - Καρρά Τ.
  • Ταμίας: Καλογερόπουλος Νικόλαος
  • Ειδική Γραμματέας: Κυπαρίδου Ελισάβετ
  • Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης
  • Μέλος: Δαλιεράκη - Όττ Ελπίδα