Διοικητικό Συμβούλιο 1998-2000

 • Πρόεδρος: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Αντιπρόεδρος: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Γενική Γραμματέας: Νακοπούλου Λυδία
 • Ταμίας: Παπαδόπουλος Σάββας
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
 • Μέλος: Νενοπούλου Ελένη
 • Μέλος: Φιλιππίδης Θεόδωρος

Διοικητικό Συμβούλιο 1996-1998

 • Πρόεδρος: Καΐρης Μιχαήλ
 • Αντιπρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης
 • Γενικός Γραμματέας: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Ταμίας: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Ειδική Γραμματέας: Νενοπούλου Ελένη
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
 • Μέλος: Παπαδόπουλος Σάββας

Διοικητικό Συμβούλιο 1994-1996

 • Πρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης 
 • Αντιπρόεδρος: Καΐρης Μιχαήλ
 • Γενική Γραμματέας: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Ταμίας: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ 
 • Μέλος: Φραγκιά Κωνσταντίνα
 • Μέλος: Δαιμονάκου - Βατοπούλου Μαρία

Διοικητικό Συμβούλιο 1992-1994

 • Πρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης
 • Αντιπρόεδρος: Παπακυριαζής Ν.
 • Γενικός Γραμματέας: Καΐρης Μιχαήλ
 • Ταμίας: Κουρή Έφη
 • Ειδικός Γραμματέας: Καρκαβέλας Γιώργος
 • Μέλος: Κίττας Χρήστος
 • Μέλος: Κοντογεώργος Γιώργος

Διοικητικό Συμβούλιο 1990-1992

 • Πρόεδρος: Τσιμάρα - Παπασταματίου Ήρα 
 • Αντιπρόεδρος: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
 • Γενική Γραμματέας: Μπουροπούλου Βασιλική
 • Ταμίας: Κουρή Έφη
 • Ειδικός Γραμματέας: Καρκαβέλας Γιώργος
 • Μέλος: Σότσιου Φλώρα
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ

Διοικητικό Συμβούλιο 1988-1990

 • Πρόεδρος: Δελίδης Γεώργιος
 • Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Γεώργιος
 • Γενική Γραμματέας: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
 • Ταμίας: Παπασταματίου - Τσιμάρα Ήρα
 • Ειδική Γραμματέας: Κουρή Έφη
 • Σύμβουλος: Καΐρης Μιχαήλ
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης

Διοικητικό Συμβούλιο 1986-1988

 • Πρόεδρος: Δελίδης Γεώργιος
 • Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Γεώργιος
 • Γενικός Γραμματέας: Καΐρης Μιχαήλ
 • Ταμίας: Παπασταματίου - Τσιμάρα Ήρα
 • Ειδική Γραμματέας: Κουρή Έφη
 • Μέλος: Αγνάντη - Γύρα Νίκη
 • Μέλος: Κυπαρίδου Ελισάβετ
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρκάκη Σόνια

Διοικητικό Συμβούλιο 1984-1986 (ανασυγκρότηση)

 • Πρόεδρος: Δεληγεώργη - Πολίτη Ελένη
 • Αντιπρόεδρος: Κουρή Έφη
 • Γενική Γραμματέας: Σιρμακεσιάν - Καρρά Τ.
 • Ταμίας: Καλογερόπουλος Νικόλαος
 • Ειδική Γραμματέας: Κυπαρίδου Ελισάβετ
 • Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης
 • Μέλος: Δαλιεράκη - Όττ Ελπίδα