Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Αξιοπιστίας Τεστ Βιοδεικτών

Ημερίδα ΕΛΛΟΚ "Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Αξιοπιστίας Τεστ Βιοδεικτών"

15 Ιουλίου 2021, Διαδικτυακή εκδήλωση 

 Εγγραφές: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_wtEQKY4zSR4_a8ukvBknXdbnBvUTrxVHowTBj5DX9gBrA/viewform