Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Read more

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Όγκοι όρχεως: Σύγχρονη ταξινόμηση και παθολογοανατομική διάγνωση

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 

Αθήνα

Read more

Εωσινόφιλα στο γαστρεντερικό σωλήνα

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 

 

Θεσσαλονίκη

Read more

An update on immunohistochemical markers in cutaneous mesenchymal neoplasms

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Read more

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα (Θεσσαλονίκη)

Read more

Ιστοπαθολογία Καρδιαγγειακών Νόσων

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Ιστοπαθολογία Καρδιαγγειακών Νόσων (Αθήνα)

Read more