Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

 • Πρόεδρος: Αφροδίτη Νόννη
 • Αντιπρόεδρος: Βασιλική Ζολώτα
 • Γενική Γραμματέας: Ελπίδα Γιαννικάκη
 • Υπεύθυνος Οικονομικών: Ελευθέριος Ελευθεριάδης
 • Ειδικός Γραμματέας: Περικλής Φούκας
 • Μέλος: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Διοικητικό Συμβούλιο 2020-2021

 • Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου 
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Πατσέα
 • Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Υπεύθυνη Οικονομικών: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Ειδική Γραμματέας: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Δημήτρης Μπούκλας
 • Μέλος: Αναστασία Νικολαΐδου

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020

 • Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου 
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Πατσέα
 • Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Υπεύθυνη Οικονομικών: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Ειδική Γραμματέας: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Δημήτρης Μπούκλας
 • Μέλος: Αναστασία Νικολαΐδου

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2018

 • Πρόεδρος: Άννα Μπατιστάτου 
 • Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος
 • Γενική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Υπεύθυνη Οικονομικών: Γεωργία Καφίρη
 • Ειδική Γραμματέας: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Μέλος: Αδαμαντία Ζήζη
 • Μέλος: Ελένη Πατσέα

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

 • Πρόεδρος: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου
 • Γενική Γραμματέας: Άννα Μπατιστάτου
 • Υπεύθυνη Οικονομικών (Ταμίας): Ελένη Πατσέα
 • Ειδική Γραμματέας: Καλλιόπη Πατσιαούρα
 • Μέλος: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Μέλος: Χρήστος Βαλαβάνης

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2014

 • Πρόεδρος: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Γενική Γραμματέας: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου
 • Ταμίας: Ελένη Πατσέα
 • Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Βαλαβάνης
 • Μέλος: Ελένη Βρεττού
 • Μέλος: Ιωάννης Ευστρατίου

Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

 • Πρόεδρος: Ελένη Βρεττού
 • Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Φιλιππίδης
 • Γενική Γραμματέας: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου
 • Ταμίας: Δημήτρης Παπαϊωάννου
 • Ειδική Γραμματέας: Γεωργία Λιάπη
 • Μέλος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Μέλος: Καλυψώ Μπαρμπάτη

Διοικητικό Συμβούλιο 2008-2010

 • Πρόεδρος: Ελένη Βρεττού
 • Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Φιλιππίδης
 • Γενική Γραμματέας: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου
 • Ταμίας: Δημήτριος Παπαϊωάννου
 • Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Βαλαβάνης
 • Μέλος: Λουκάς Κακλαμάνης 
 • Μέλος: Ελένη Καραϊωσηφίδου

Διοικητικό Συμβούλιο 2006-2008

 • Πρόεδρος: Ελένη Καραϊωσηφίδου
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Βρεττού
 • Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Φιλιππίδης
 • Ταμίας: Ειρήνη Νικολάου
 • Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Βαλαβάνης
 • Μέλος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Μέλος: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο 2004-2006

 • Πρόεδρος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Βρεττού
 • Γενική Γραμματέας: Ελένη Καραϊωσηφίδου
 • Ταμίας: Ειρήνη Νικολάου
 • Ειδική Γραμματέας: Κίττυ Παυλάκη
 • Μέλος: Χρήστος Βαλαβάνης
 • Μέλος: Καλυψώ Μπαρμπάτη

Διοικητικό Συμβούλιο 2002-2004

 • Πρόεδρος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Αντιπρόεδρος: Χαρά Καλέκου
 • Γενική Γραμματέας: Θεοδώρα Παπαδάκη
 • Ταμίας: Ντίνα Τηνιακού
 • Ειδική Γραμματέας: Ελένη Καραϊωσηφίδου
 • Μέλος: Κίττυ Παυλάκη
 • Μέλος: Ευστάθιος Σταθόπουλος

Διοικητικό Συμβούλιο 2001-2002

 • Πρόεδρος: Καλυψώ Μπαρμπάτη 
 • Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ελευθεριάδης
 • Γενική Γραμματέας: Θεοδώρα Παπαδάκη
 • Ταμίας: Χρυσούλα Σκόπα
 • Μέλος: Γιώργος Κοντογεώργος 
 • Μέλος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Μέλος: Ντίνα Τηνιακού

Διοικητικό Συμβούλιο 2000-2001

 • Πρόεδρος: Γιώργος Κοντογεώργος 
 • Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ελευθεριάδης
 • Γενική Γραμματέας: Καλυψώ Μπαρμπάτη
 • Ταμίας: Χρυσούλα Σκόπα
 • Ειδική Γραμματέας: Θεοδώρα Παπαδάκη
 • Μέλος: Λουκάς Κακλαμάνης
 • Μέλος: Ντίνα Τηνιακού

Διοικητικό Συμβούλιο 1998-2000

 • Πρόεδρος: Κοντογεώργος Γιώργος
 • Αντιπρόεδρος: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
 • Γενική Γραμματέας: Νακοπούλου Λυδία
 • Ταμίας: Παπαδόπουλος Σάββας
 • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
 • Μέλος: Νενοπούλου Ελένη
 • Μέλος: Φιλιππίδης Θεόδωρος

Διοικητικό Συμβούλιο 1996-1998

 • Πρόεδρος: Μιχαήλ Καΐρης
 • Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ελεμένογλου
 • Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Κοντογεώργος
 • Ταμίας: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Ειδική Γραμματέας: Ελένη Νενοπούλου
 • Μέλος: Καλυψώ Μπαρμπάτη
 • Μέλος: Σάββας Παπαδόπουλος

Διοικητικό Συμβούλιο 1994-1996

 • Πρόεδρος: Ιωάννης Ελεμένογλου 
 • Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Καΐρης
 • Γενική Γραμματέας: Γιώργος Κοντογεώργος
 • Ταμίας: Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη
 • Μέλος: Καλυψώ Μπαρμπάτη 
 • Μέλος: Κωνσταντίνα Φραγκιά
 • Μέλος: Μαρία Δαιμονάκου - Βατοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο 1992-1994

 • Πρόεδρος: Ιωάννης Ελεμένογλου
 • Αντιπρόεδρος: Ν. Παπακυριαζής 
 • Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Καΐρης
 • Ταμίας: Έφη Κουρή
 • Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Καρκαβέλας
 • Μέλος: Χρήστος Κίττας
 • Μέλος: Γιώργος Κοντογεώργος

Διοικητικό Συμβούλιο 1990-1992

 • Πρόεδρος: Ήρα Τσιμάρα - Παπασταματίου 
 • Αντιπρόεδρος: Νίκη Αγνάντη - Γύρα
 • Γενική Γραμματέας: Βασιλική Μπουροπούλου
 • Ταμίας: Έφη Κουρή
 • Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Καρκαβέλας
 • Μέλος: Φλώρα Σότσιου
 • Μέλος: Καλυψώ Μπαρμπάτη

Διοικητικό Συμβούλιο 1988-1990

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Δελίδης
 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κεραμίδας
 • Γενική Γραμματέας: Νίκη Αγνάντη - Γύρα
 • Ταμίας: Ήρα Παπασταματίου - Τσιμάρα
 • Ειδική Γραμματέας: Έφη Κουρή
 • Σύμβουλος: Μιχαήλ Καΐρης
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Κλήμης Γαβριηλίδης

Διοικητικό Συμβούλιο 1986-1988

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Δελίδης 
 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κεραμίδας
 • Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Καΐρης
 • Ταμίας: Ήρα Παπασταματίου - Τσιμάρα
 • Ειδική Γραμματέας: Έφη Κουρή
 • Μέλος: Νίκη Aγνάντη - Γύρα
 • Μέλος: Ελισάβετ Κυπαρίδου
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Σόνια Μαρκάκη
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.