Διοικητικό Συμβούλιο 1990-1992

  • Πρόεδρος: Ήρα Τσιμάρα - Παπασταματίου 
  • Αντιπρόεδρος: Νίκη Αγνάντη - Γύρα
  • Γενική Γραμματέας: Βασιλική Μπουροπούλου
  • Ταμίας: Έφη Κουρή
  • Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Καρκαβέλας
  • Μέλος: Φλώρα Σότσιου
  • Μέλος: Καλυψώ Μπαρμπάτη

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.