Διοικητικό Συμβούλιο 1984-1986

  • Πρόεδρος: Μπονίκος Διονύσιος
  • Αντιπρόεδρος: Δεληγεώργη - Πολίτη Ελένη 
  • Γενική Γραμματέας: Σιρμακεσιάν - Καρρά Τ.
  • Ταμίας: Καλογερόπουλος Νικόλαος
  • Ειδική Γραμματέας: Κυπαρίδου Ελισάβετ
  • Μέλος: Γαβριηλίδης Κλήμης
  • Μέλος: Κουρή Έφη