Μήνυμα Προέδρου (Ελένη Κουρέα, Πρόεδρος 2023-2025)

 

 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Στα σχεδόν 60 χρόνια ζωής της, η Εταιρεία μας έχει διαδράμει μέσα από μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και έχει κληθεί να προσαρμοστεί σε πληθώρα επιστημονικών εξελίξεων, με πρωταρχικό σκοπό στην βέλτιστη προσφορά στους ΑΣΘΕΝΕΙΣ μας και στο κοινωνικό σύνολο.

Οι πολιτικές/οικονομικές συνθήκες και η πολυεπίπεδη, εκθετικά αυξανόμενη επιστημονική πρόοδος αποτελούν τους βασικούς συντελεστές διαρκούς αλλαγής των συνθηκών εργασίας μας και του αντικειμένου της επιστήμης μας.

Ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί σαν μια συνεκτική ομάδα, καλούμαστε να παράσχουμε υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο, με αποδέκτες τόσο τους ασθενείς όσο και τους συναδέλφους κλινικούς ιατρούς. Παρακολουθούμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της Παθολογικής Ανατομικής από την κλασσική μορφολογική/ιστοχημική/ανοσοϊστοχημική εποχή, στην εποχή της Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, που από τις αρχές του 21ου αιώνα, βρίσκεται ήδη στα πρώιμα χρόνια της ενηλικίωσης της. Αυτό το κομμάτι της επιστήμης μας φλερτάρει ήδη αρκετά έτη με την επιστήμη της Μοριακής Βιολογίας και των -omics και οι διαχωριστικές γραμμές καθίστανται κάποιες φορές δυσδιάκριτες. Αν και η Επιστήμη δεν έχει όρια και σύνορα, η άσκησή της οφείλει για πρακτικούς λόγους, για την διασφάλιση της ποιότητας και για λόγους Βιοηθικής να έχει και όρια και κανόνες. Επιπλέον η Ψηφιακή Παθολογική Ανατομική πιθανόν να τοποθετήσει στα ακόλουθα χρόνια τα αγαπημένα μας μικροσκόπια δίπλα σε αυτό που στολίζει το λογότυπο της Εταιρείας μας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εφαρμογές της σε διάφορους αλγόριθμους της διαγνωστικής/κλινικής αλλά και ερευνητικής Παθολογικής Ανατομικής, αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο και δυνατό εργαλείο που πρέπει να αγκαλιάσουμε αντί να αποφεύγουμε, φοβούμενοι ότι θα μας υποκαταστήσει. Αυτά είναι τα μεγάλα κύματα που πρέπει έγκαιρα να προλάβουμε για να πλοηγηθούμε με επιτυχία στην σύγχρονη και μελλοντική εποχή της Επιστήμης μας. Και ενώ σε πολλούς από εμάς τους παλαιότερους αυτά φαίνονται ευκταία αλλά δύσκολα, ευτυχώς υπάρχουν οι νέοι συνάδελφοι, που θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη μας προς τη νέα εποχή.

Η ισχύς της ΕΕΠΑ μπορεί και πρέπει να είναι οι άνθρωποι της. Αν όλοι δουλέψουμε σα μια δεξαμενή σκέψης και δράσης, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με επιτυχία τόσο τους Επιστημονικούς μας στόχους όσο και την επίλυση των πρακτικών εργασιακών μας ζητημάτων. Οι παλαιότεροι με την εμπειρία και το κύρος τους, οι νέοι με την όρεξη, το όραμα και τις νέες γνώσεις και δεξιότητές τους. Σκοπός μας πρέπει να είναι η προσέλκυση νέων ιατρών στην Παθολογική Ανατομική από τις Ιατρικές Σχολές μας, για να στελεχώσουν τόσο τις θέσεις των ειδικευόμενων όσο και μελλοντικά τις λειτουργικές ανάγκες σε Παθολογοανατόμους των Εργαστηρίων μας. Ο ιστότοπος της ΕΕΠΑ φιλοδοξούμε να αποτελέσει δραστήριο κόμβο επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων Παθολογοανατόμων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διάχυσης σε όλους μας των νέων επιστημονικών δεδομένων, που μεταβάλλουν την κλινική διαγνωστική μας πράξη. Μπορεί όμως να αποτελέσει και τόπο ανταλλαγής πληροφοριών και συζήτησης για θέματα που άπτονται των εργασιακών μας προβλημάτων. Πιστεύοντας λοιπόν στους Έλληνες Παθολογοανατόμους, θα ήθελα να καλέσω όλα τα μέλη της ΕΕΠΑ, ιδίως αυτά που δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά τελευταία, να το πράξουν και να προσφέρουν τη δύναμη και τις ιδέες τους στις επιστημονικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Φτάνοντας στις επαγγελματικές προκλήσεις, ανάμεσα στα μείζονα προβλήματα της ειδικότητας μας περιλαμβάνονται η υποστελέχωση και οι συνθήκες εργασίας μας, ιδίως στο Δημόσιο Τομέα. Η κοστολόγηση της επιστημονικής πράξης της ιστολογικής διάγνωσης, παρά τις άοκνες και επίμονες προσπάθειες προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων και Προέδρων, παραμένουν καθηλωμένες σε απαράδεκτα επίπεδα, δέσμιες ενός αργοκίνητου δημόσιου συστήματος Υγείας και διοίκησης. Στην παρούσα συγκυρία της νέας διακυβέρνησης, η ευκαιρία της ψηφιακής οργάνωσης των Εργαστηρίων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μας μοιάζει σαν η πρώτη χρυσή ευκαιρία για ένα μεγάλο, δομικό και λειτουργικό άλμα μπροστά. Πρέπει όλοι να το διεκδικήσουμε από τα Ιδρύματα μας για τα Εργαστήριά μας. Επιπλέον, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός μπορεί να ανακουφίσει τα ελλειμματικά σε γιατρούς, παραϊατρικό και γραμματειακό προσωπικό Εργαστήρια μας και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας τα διεθνώς απαραίτητα standards.

Οι προκλήσεις είναι πολλές. Η πολυπλοκότητα και απαιτήσεις της ειδικότητας μας αυξάνουν μαζί με τη σημαντικότητά της. Αρωγοί μας μπορεί να γίνουν οι νέες τεχνολογίες. Σύμμαχοι μας είναι οι ασθενείς, οι κλινικοί συνάδελφοι και οι διεθνείς Εταιρείες της επιστήμης μας. Με τη συνδρομή όλων μας μέσα στην ΕΕΠΑ ας παλέψουμε για την άσκηση της Παθολογικής Ανατομικής που αγαπούμε!

Καθηγήτρια Ελένη Κουρέα

Πρόεδρος ΕΕΠΑ 2023-2025


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.