Μήνυμα Προέδρου (Άννα Μπατιστάτου, Πρόεδρος 2016-2021)

 

Σύμφωνα με τον πρόσφατο ευρωπαϊκό ορισμό: «Παθολογοανατόμος είναι ο ειδικός γιατρός του οποίου αποστολή είναι η διάγνωση, η πρόγνωση της νόσου και η πρόβλεψη της απάντησης στη θεραπεία, 

  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Σύμφωνα με τον πρόσφατο ευρωπαϊκό ορισμό: «Παθολογοανατόμος είναι ο ειδικός γιατρός του οποίου αποστολή είναι η διάγνωση, η πρόγνωση της νόσου και η πρόβλεψη της απάντησης στη θεραπεία, μέσω μορφομοριακών μελετών των ιστών, των κυττάρων και των παραγώγων αυτών». Στην καθ’ ημέρα μακροσκοπική, μικροσκοπική και με μοριακές μεθόδους εξέταση ιστών και κυττάρων με στόχο τη διάγνωση και τον καθορισμό προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών, ακολουθούμε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες, ελληνικές και διεθνείς. Με ακρίβεια και σαφήνεια συντάσσουμε την ιστολογική έκθεση και υπογράφουμε το τελικό αποτέλεσμα. Οι ιατρικές μας αυτές πράξεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές, καθώς ίσως είμαστε εκείνη η ιατρική ειδικότητα που βάζει και υπογράφει τον μεγαλύτερο αριθμό διαγνώσεων κάθε μέρα. 

Ο Παθολογοανατόμος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον δύσκολο και επιτελικό ρόλο του, ως ο επιστήμονας-ιατρός που βρίσκεται πίσω από την θεραπεία του ασθενούς, είναι απαραίτητο να επιμείνει στα δικαιώματά του.

Ο Παθολογοανατόμος εξετάζει ασθενείς, μέσω της λεπτομερούς μακροσκοπικής, μικροσκοπικής και μοριακής εξέτασης δειγμάτων τους, ακόμα και αν δεν τους συναντήσει ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο. Συνιστά αναπόσπαστο και ισότιμο μέλος της θεραπευτικής ομάδας, δικαιούται και υποχρεούται να γνωρίζει όλες τις κλινικές πληροφορίες και τα λοιπά κλινικο-εργαστηριακά ευρήματα που αφορούν στον ασθενή. Μπορεί να επικοινωνήσει απ’ ευθείας με τον ασθενή, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητο ή αν το επιθυμεί ο ίδιος ο ασθενής. Έχει το δικαίωμα να επιλέξει τις πιο κατάλληλες μεθόδους και εξετάσεις για να καταλήξει στη διάγνωση και στον καθορισμό προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών. Θα έπρεπε ο ίδιος να μπορεί επιπλέον και να παραγγείλει τις εξετάσεις αυτές. Οι μοριακές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση και τον καθορισμό προβλεπτικών και προγνωστικών δεικτών αποτελούν ευθύνη του Παθολογοανατόμου. Τα αποτελέσματα ενσωματώνονται ή συνδέονται με την τελική παθολογοανατομική έκθεση και έτσι έχουν διαγνωστική /προγνωστική/προβλεπτική αξία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν οι μοριακές αυτές εξετάσεις πραγματοποιούνται χωρίς Παθολογοανατόμο, αποτελούν απλά ένα αποτέλεσμα μιας μοριακής δοκιμασίας. 

Ο Παθολογοανατόμος, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει το δικαίωμα να εργάζεται σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον,  μακριά από παρεμβολές που επηρεάζουν την ποιότητα της δουλειάς του. Πρέπει να έχει εξασφαλισμένο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για να μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους ασθενείς. 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν πάγιες διεκδικήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, όμως τελικά είναι ο καθένας από εμάς στο δικό του χώρο εργασίας που θα τα επιβάλλει, μέσω της αναγνώρισης της μοναδικής αξίας του και της συμβολής του στην θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς. 

Για την Παθολογική Ανατομική έρχονται τα καλύτερα χρόνια, η εποχή της σοφίας, η περίοδος του φωτός. Η συνεχής επαγρύπνηση, η διεκδικητικότητα και η συσπείρωση, σε συνδυασμό με την προσωπική ανιδιοτέλεια που μας διακρίνει, οδηγούν με σταθερά βήματα στην αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς μας στην ιατρική φροντίδα του ασθενούς, όχι μόνο από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων αλλά και από τους ασθενείς και την πολιτεία.

 

Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου

Πρόεδρος ΕΕΠΑ 2016-2021

 

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.