Αναπνευστικό Σύστημα (5)

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

  

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ

Γ1.1 Στοιχεία Ανατομικής Μεσοθωρακιου

Ομιλητής: Γ. Αγρογιάννης

Γ1.2 Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα Μεσοθωρακίου – Πνεύμονα

Ομιλητής: Π. Κορκολοπούλου

Ερωτήσεις

Γ1.3. Θυμικά Νεοπλάσματα 

Ομιλητής: Α. Ανδρουλάκη

Ερωτήσεις

Γ1.4 Εξωγοναδικά Νεοπλάσματα –μεσοθωράκιο δέκτης μεταστάσεων

Ομιλητής: A. Λάζαρης

Ερωτήσεις

Γ1.5 Φλεγμονώδη Νοσήματα –Καλοήθεις Παθήσεις Μεσοθωρακίου 

Ομιλητής: Π. Αλεξάνδρου

Ερωτήσεις

Παρουσίαση περιστατικών


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.