Μαλακά Μόρια (Αθήνα)

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Μαλακά Μόρια

Μαλακά Μόρια (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Μαλακά Μόρια

Ουροποιητικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 (Αθήνα)

Ουροποιητικό Σύστημα

Ουροποιητικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Ουροποιητικό Σύστημα

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Αθήνα)

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Γενικά θέματα (Αθήνα)

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Γενικά θέματα

Γενικά θέματα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Γενικά θέματα

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Αναπνευστικό Σύστημα (5)

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

Μαστός

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Μαστός

Μαστός

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (Αθήνα)

Μαστός

Περιγεννητική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Περιγεννητική Εξέταση του Πλακούντα (Αθήνα)

Καρδιαγγειακό Σύστημα

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Καρδιαγγειακό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

26 Απριλίου 2017

Ομάδα Μαλακών Μορίων και Οστών (Θεσσαλονίκη)

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα (Θεσσαλονίκη)

Ιστοπαθολογία Καρδιαγγειακών Νόσων

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Ιστοπαθολογία Καρδιαγγειακών Νόσων (Αθήνα)

An update on immunohistochemical markers in cutaneous mesenchymal neoplasms

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.