Σύγγραμμα Κλινικής Ουρογεννητικής Ιστοπαθολογίας

Στο πλαίσιο της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου της εποχής μας, η ιατρική εκπαίδευση διευρύνεται και ενισχύεται ολοένα και περισσότερο με τη χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων/μεθόδων. Η πληθώρα πληροφοριών που παρέχεται από τα κλασικά συγγράμματα αναφοράς συχνά αποτυγχάνει να αναδείξει τις κλινικά σημαντικές πτυχές των θεωρητικών εννοιών. Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρονικές μέθοδοι, όντας κατά κανόνα διαδραστικές και προσανατολισμένες προς την κλινική πράξη, αδυνατούν να καλύψουν την εις βάθος θεωρητική προσέγγιση ενός συγγράμματος αναφοράς.

Ο σκοπός του συγγράματος “Clinical Genitourinary Pathology: A Case-based Learning Approach” έγκειται στην αρμονική ενοποίηση θεωρίας και κλινικοϊστοπαθολογικής εμπειρίας. Ξεκινώντας με τα κλινικά ευρήματα κάθε περιστατικού και συνεχίζοντας με την παθολογοανατομική εκτίμηση και, τελικώς, με την απτή εφαρμογή των ουσιωδών ιστολογικών ευρήματων στην κλινική πράξη (στοιχεία θεραπείας και πρόγνωσης), το βιβλίο ακολουθεί την πραγματική και λογική οδό μέσω της οποίας ασκείται η ιατρική. Ο συγκερασμός παρουσίασης πραγματικών παθολογοανατομικών δειγμάτων —απόρροια δύο δεκαετιών εμπειρίας του εκδότη και κύριου συγγραφέα, Καθ. Ανδρέα Χ. Λάζαρη— και ολοκληρωμένης παράθεσης των σχετιζόμενων εννοιών της Παθολογικής Ανατομικής, οδηγεί τον αναγνώστη/χρήστη στην υιοθέτηση μιας νέας, έμπρακτης μεθόδου εκμάθησης, βασισμένης σε αληθινά περιστατικά, που αναβαθμίζει και τη θεωρητική αλλά και την πρακτική κατάρτισή του. Η ενοποιημένη αυτή προσέγγιση φιλοδοξεί να υπερκεράσει τις ελλείψεις των συγγραμμάτων και των εκπαιδευτικών μεθόδων που προάγουν τη θεωρία αποκομμένη από την επακόλουθη πράξη ή την πράξη αποκομμένη από τη λογικά προηγηθείσα θεωρία. Σχεδιασμένο υπό το πρίσμα της σύγχρονης, διεπιστημονικής προσέγγισης, το βιβλίο στοχεύει να αποτελέσει πηγή αναφοράς τόσο για τους επαγγελματίες της Παθολογικής Ανατομικής, Ουρολογίας και Ογκολογίας, αλλά και για τους φοιτητές επιστημών υγείας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πληρέστερη και εγγύτερα στην κλινική ιατρική, αντίληψη των εννοιών της Παθολογικής Ανατομικής του Ουρογεννητικού Συστήματος.

Σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του Springer: https://www.springer.com/gp/book/9783319721934

Σύνδεσμος για την ιστοσελίδα Google Books: https://books.google.gr/books/about/Clinical_Genitourinary_Pathology.html?id=_AFkDwAAQBAJ&redir_esc=y

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.