Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014

 

 • Σχετικά με τους ειδικευόμενους στην Παθολογική Ανατομική
  • Επικαιροποίηση του καταλόγου των ειδικευομένων ιατρών στην Παθολογική Ανατομική. Διαπίστωση του μικρού αριθμού τους (περίπου 55 ειδικευόμενοι στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη, και 20 στην υπόλοιπη Ελλάδα) και των ελάχιστων (Πανελληνίως λιγότεροι των 20) που είναι σε αναμονή.
  • Προγραμματισμός δράσεων για προσέλκυση ειδικευομένων, όπως συμμετοχή με σεμινάριο πρακτικής εκμάθησης (workshop) στο 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Αθήνα, 8-10 Μαΐου 2015).
  • Οριστική αποδοχή της πρότασης της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕΠΑ για το όλον επιστημονικό πρόγραμμα και για την οργάνωση των Μαθημάτων Παθολογικής Ανατομικής, ένα Σάββατο (5 ώρες) κάθε μήνα.
  • Δημιουργία και λειτουργία σελίδας της ΕΕΠΑ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης facebook, με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ΕΕΠΑ και την προσέλκυση νέων ειδικευομένων Παθολογοανατόμων.
  • Ενεργός, κεντρικά οργανωμένη, συμμετοχή εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στην Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής (5 Νοεμβρίου) με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς των Παθολογοανατόμων στη φροντίδα των ασθενών. Συνολικά συμμετείχαν 25 Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής, με ποικίλες εκδηλώσεις και σχετική δημοσιότητα από τα ΜΜΕ. Με αυτήν την ευκαιρία εστάλη και Δελτίο Τύπου με αναφορά στα προβλήματα της ειδικότητάς μας.
  • Στήριξη των εργαστηρίων (Νοσοκομείων) που δοκιμάζονται από τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και από την περικοπή εφημεριών, με σχετική αλληλογραφία προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων, δελτίο τύπου και ενημέρωση των ΜΜΕ.
  • Παράδοση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) των παραδοτέων σύμφωνα με σύμβαση: μεταφρασμένης κωδικοποίησης (μετάφρασης κωδικών τοπογραφίας και μορφολογίας του ICD-O-3) και μεταφρασμένου εγχειριδίου καταγραφής και κωδικοποίησης των νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος.
  • Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Λ. Γρηγοράκο σχετικά με τα προβλήματα της Ειδικότητάς μας και το Σχέδιο Νόμου για τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες.
  • Επίσκεψη στον Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας Β. Κοντοζαμάνη και συζήτηση για τους καταλόγους της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και του ΚΕΟΚΚΕ.
 • Αλληλογραφία με την ΕΠΥ (κ. Γ. Φιωτάκη, Υπεύθυνο Επικοινωνίας ΚΕΟΚΕΕ της ΕΠΥ), για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του Καταλόγου Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης των Εργαστηριακών Εξετάσεων/ΚΕΟΚΕΕ αναφορικά με τις εξετάσεις της Παθολογικής Ανατομικής.
 • Συμμετοχή (με δύο εκπροσώπους) στην Επιτροπή Ειδικών για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών.
 • Προετοιμασία της 5ης Διημερίδας Παθολογικής Ανατομικής με κύριο θέμα: Διάγνωση-Βιοδείκτες-Στοχεύουσα θεραπεία. Το επιλεγέν κύριο θέμα της Διημερίδας είναι στενά συνυφασμένο με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της ΕΕΠΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο του προς διάφορες κατευθύνσεις αγώνα μας για προάσπιση των δικαίων της Εταιρείας μας, των κεκτημένων και των προσδοκόμενών μας. Η Διημερίδα προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2015 στην Αθήνα, δεδομένου ότι συγκυρίες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίησή της νωρίτερα μέσα στο 2015.
 • Κατάθεση ερώτησης στη Νομική Υπηρεσία του ΠΙΣ για τη διακίνηση-διάθεση ιστικού αρχειακού υλικού (κυρίως κύβων παραφίνης): δεοντολογικά και πρακτικά θέματα. Επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες η Εταιρεία έχει εργαστεί από παλιότερα.
 • Στο πλαίσιο στενότερης συνεργασίας, κοινή συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΕΠΑ με το ΔΣ/ΕΕΚΚ.
 • Έναρξη πρακτικής ανάρτησης σημαντικών πληροφοριών στον ιστότοπο της ΕΕΠΑ, για την καλύτερη πληροφόρηση των μελών μας, όπως, π.χ. ανάρτηση της απάντησης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη χρήση της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μετά από σχετικό θέμα που προέκυψε στην ESP.
 • Στην 33η συνάντηση της UEMS (Union of European Medical Specialties) στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής (Section of Pathology, European Board of Pathology, όπου ως γνωστό, η ΕΕΠΑ συμμετέχει με δύο εκπροσώπους) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 15-11-2014, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
  • Μοριακή Παθολογική Ανατομική – Θέματα σχετικά με την κατοχύρωσή της στη διάγνωση/πρόβλεψη/πρόγνωση και στην έρευνα
  • Ελάχιστες προϋποθέσεις για αποθήκευση αρχειακού υλικού (πλακίδια και κύβοι παραφίνης)
  • Νεκροτομές – Κατευθυντήριες Οδηγίες για συνοπτική Παθολογοανατομική Έκθεση.
  • Ψηφιακή Παθολογική Ανατομική (Digital Pathology) – Ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος της στη διάγνωση και στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων.
  • Αναγκαιότητα για κοινά βιβλία αναφοράς (Reference Pathology Textbooks).
  • Επικαιροποίηση του αριθμού ειδικευμένων και ειδικευόμενων Παθολογοανατόμων στην Ελλάδα.

Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.