Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015

 

 • Σχετικά με τους ειδικευόμενους στην Παθολογική Ανατομική
  • Ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με το θέμα της ειδίκευσης Ιατρών στην Παθολογική Ανατομική. Επισημάνθηκε ότι, σε συνέχεια και σχετικής εισήγησης στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, όπως προκειμένου για την ειδίκευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής (χρόνος εκπαίδευσης: 4 έτη Παθολογικής Ανατομικής και 1 έτος Κυτταρολογίας), να ισχύσει ό,τι ισχύει και για τις λοιπές Ιατρικές Ειδικότητες (ΦΕΚ Β΄, Αρ. φύλλου 27, 14-1-2015), δηλαδή εφάπαξ άδεια ειδίκευσης και στα δύο σκέλη του γνωστικού αντικειμένου της Παθολογικής Ανατομικής. Σημειωτέον ότι παρόμοιες ενέργειες για το εν λόγω θέμα έγιναν και στο παρελθόν προς το ΚΕΣΥ (6/6/2013 και 10/10/2013) και η απάντηση ήταν ότι "… η πρότασή σας έχει ληφθεί υπόψη".
  • Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η ΕΕΠΑ ανέλαβε τα έξοδα συμμετοχής (εγγραφή και διαμονή) οκτώ (8) ειδικευόμενων Παθολογοανατόμων στο IUCP ("Ιoannina University Courses in Pathology") που έγινε στα Ιωάννινα, στις 12-15 Μαΐου και πέντε (5) ειδικευόμενων Παθολογοανατόμων στην 5η Διημερίδα Παθολογικής Ανατομικής, που έγινε στην Αθήνα, στις 6-7 Ιουνίου 2015.
  • Μετά από σχετική πρόσκληση της European Society of Pathology (ESP) συμμετοχή με εκπρόσωπο ειδικευόμενο στη νεοσυσταθείσα Επιτροπή Ειδικευομένων της ESP. Στην πρώτη συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες στις 23/5/2015 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
   • Εναρμόνιση του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευομένων στις χώρες της Ευρώπης.
   • Προγραμματισμός δημιουργίας πανευρωπαϊκού δικτύου Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής, για μετακίνηση και εκπαίδευση ειδικευομένων.
   • Έμφαση στον ρόλο της ψηφιακής Παθολογικής Ανατομικής (Digital Pathology) στην εκπαίδευση των ειδικευομένων.
 • Πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κύριο Π. Κουρουμπλή με τον οποίον, στο σύντομο διαθέσιμο χρονικό διάστημα, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
  • Υποστελέχωση Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής.
  • Ζητήθηκε από τον Υπουργό αν υπάρχει χάρτης Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων της χώρας και αναλάβαμε να στείλουμε αναλυτική κατάσταση αναγκών και ελλείψεων των Εργαστηρίων.
  • Έλλειψη ειδικευομένων-ανάγκη παροχής κινήτρων για επιλογή της ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής από νέους γιατρούς.
  • Ανάγκη βελτίωσης συνθηκών εργασίας στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής.
  • Μοριακή Παθολογική Ανατομική, και αντιποίηση επαγγέλματος ή ιατρικής ειδικότητας από τρίτους.
  • Ανάγκη κοστολόγησης μοριακών και άλλων εξετάσεων.
  • Ανάγκη για θεσμική εκπροσώπηση της ΕΕΠΑ στις Επιτροπές κοστολογήσεων, ΚΕΟΚΕΕ, ΚΕΣΥ, ΕΠΥ, κλπ (εξηγήθηκε λεπτομερώς).
  • Διαπίστευση/ Πιστοποίηση Εργαστηρίων – Εσωτερικός / Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος – Ανάγκη για χρηματοδότηση.
  • Ο Υπουργός ανέφερε την αναγκαιότητα ύπαρξης Κατευθυντήριων Οδηγιών. Του αναφέραμε ότι από το 2012 η ΕΕΠΑ έχει ήδη καταξιωμένη έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών για την ιστολογική διάγνωση κακοήθων νεοπλασμάτων, και για προγνωστικούς και προβλεπτικούς δείκτες.
  • Αναφέρθηκε η λειτουργία του Παθολογοανατομικού Αρχείο Νεοπλασιών και η σημαντικότητά του καθώς και η συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ κύριο Α. Γιαννόπουλο.
 • Ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση με αριθμό 49516, που αφορά στη συνταγογράφηση και αποζημίωση ογκολογικών φαρμάκων (ΦΕΚ 1511 από 6/6/2014), στην οποία αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη η ύπαρξη εξετάσεων των σχετικών βιοδεικτών. Οι βιοδείκτες αυτοί περιλαμβάνονται σε επισυναπτόμενο (της αποφάσεως) πίνακα, μαζί με το σχετικό κόστος τους, που αναφέρεται ότι καλύπτεται υποχρεωτικά από τον ΕΟΠΥΥ. Αναφέρθηκε ότι, ωστόσο, σε πολλά Νοσοκομεία έχει προκύψει πρόβλημα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση βιοδεικτών, λόγω του ότι δεν περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα μηχανογράφησης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να παραγγελθούν από τους κλινικούς ιατρούς. Επίσης, δεν είναι σαφής η ένταξη ή όχι της εξέτασης των βιοδεικτών στο Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (KEN), καθώς σε πολλές περιπτώσεις γίνεται μετά από το εξιτήριο των ασθενών από το Νοσοκομείο.
 • Αλληλογραφία με τον Προϊστάμενο στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ κύριο Σ. Γούλα με αφορμή την τροποποίηση επί της Υ9/ΟΙΚ.7521/18-8-2014 Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 35, 14-1-2015, όπου με την τροποποίηση στο παράρτημα Γ "Αριθμητικό όριο συνταγογράφησης" έχει ελαττωθεί το αριθμητικό όριο εξετάσεων για την κατηγορία ιατρικής πράξης: Παθολογοανατομικές – Ιστολογικές. Συνεχής επικοινωνία με σκοπό την περαιτέρω τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης. 
 • Συνεχιζόμενη στήριξη των εργαστηρίων (Νοσοκομείων) που δοκιμάζονται από τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με σχετική αλληλογραφία προς το Υπουργείο Υγείας και τους Διοικητές των Νοσοκομείων, δελτία τύπου και ενημέρωση των ΜΜΕ. Συγκέντρωση Πανελλαδικά όλων των καταγεγραμμένων στοιχείων για την υποστελέχωση των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής, και άλλων ειδικών προβλημάτων με στόχο να προβούμε για μια ακόμη φορά σε συντονισμένη και εμπεριστατωμένη παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας, όπως προαναφέρθηκε.
 • Αλληλογραφία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με το ερώτημα αν ο Παθολογοανατόμος έχει, στην πράξη, στις αρμοδιότητές του, και δικαιοδοσίες του και στις υποχρεώσεις του την επιστημονική/νοσοκομειακή νεκροτομή. Ο νόμος 3772 (Αριθ. ΦΕΚ 112, 10-7-2009) προβλέπει για τις νεκροτομές που γίνονται από ιατροδικαστές, αλλά δεν φαίνεται να αναφέρεται στις Παθολογοανατομικού/επιστημονικού ενδιαφέροντος (νοσοκομειακές) νεκροτομές. Ακολούθησαν επαφές με τα συναρμόδια υπουργεία και θεσμικά όργανα. Το θέμα είναι υπό επεξεργασία.
 • Συνάντηση με εξειδικευμένο δικηγόρο σχετικά με το σε ποιον ανήκει το υλικό που αφαιρέθηκε από το σώμα του ασθενούς για διαγνωστικούς σκοπούς. Συζήτηση για τη διευκρίνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο Παθολογοανατόμος παραχωρεί το αρχειακό υλικό (για διαγνωστικούς σκοπούς, για αναζήτηση βιοδεικτών για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς, προγνωστικούς, προβλεπτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, κ.λπ). Το θέμα είναι υπό επεξεργασία.
 • Συμμετοχή σε Consensus Panel (στις 22-5-2015, στην Αθήνα) για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΑΝ. Στη συνάντηση αυτή, αναγνωρίστηκε η σημασία του Παθολογοανατομικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΠΑΝ) και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι θέσεις και οι απόψεις της ΕΕΠΑ. Σημειώθηκε ότι η μέθοδος συλλογής πληροφοριών για το ΠΑΝ εγγυάται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την πληρότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, καθώς προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων της χώρας.
 • Ανάθεση, με διαδικασίες διαγωνισμού, στον μειοδότη από τους προσφέροντες τις υπηρεσίες τους για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του νέου ηλεκτρονικού περιοδικού της ΕΕΠΑ ("Journal of Surgical and Molecular Pathology").
 • Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΠΑ και τους Συντονιστές των Ομάδων, της 5ης Διημερίδας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα: Διάγνωση-Βιοδείκτες-Στοχεύουσα θεραπεία. Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 6-7 Ιουνίου με 128 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Αναλυτικά οι ομιλητές ήταν 49 (36 Παθολογοανατόμοι και 13 Παθολόγοι – Ογκολόγοι), οι λοιποί συμμετέχοντες ήταν 79 (61 Παθολογοανατόμοι, 1 Παθολόγος – Ογκολόγος, 3 Βιολόγοι, 14 Βιοχημικοί), ενώ συμμετείχαν και Φοιτητές, Τεχνολόγοι, Σύλλογοι Ασθενών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και 20 εκπρόσωποι Φαρμακευτικών Εταιρειών. Στο πρόγραμμα της Διημερίδας  προσκλήθηκαν και συμμετείχαν (πέραν του επιστημονικού προγράμματος) με εισηγήσεις, εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών και εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας. Η Διημερίδα παρουσιάστηκε και από τα ΜΜΕ (ΑΝΤ1 και ΝΕΤ) με συνοδό Δελτίο Τύπου.
 • Προγραμματισμός του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, στα Ιωάννινα, 8-11 Ιουνίου 2016. Διαδικασίες σε εξέλιξη.
 • Στην 34η συνάντηση της UEMS (Union of European Medical Specialties) στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής (Section of Pathology, European Board of Pathology), στην οποία, ως γνωστόν, η ΕΕΠΑ συμμετέχει με δύο εκπροσώπους, που έγινε στο Δουβλίνο, στις 13-06-2015, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
  • Αναμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικευομένων Παθολογικής Ανατομικής σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (ολοκληρώθηκε στην Αυστρία, επεξεργάζεται στην Κροατία, Ισπανία, Σκανδιναβικές χώρες)
  • Σημασία εναρμόνισης της εκπαίδευσης αλλά και των εξετάσεων για χορήγηση του τίτλου ειδικότητας. Ανάγκη εκπαίδευσης και των εξεταστών.
  • Μοριακή Παθολογική Ανατομική – Συνιστά μέρος μιας ολοκληρωμένης  διαγνωστικής προσέγγισης, για την οποία υπεύθυνος είναι ο Παθολογοανατόμος. Το μέλλον διαβλέπεται μορφολογικό / μοριακό (morphomolecular).
  • Ανάγκη κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παθολογοανατόμων, ιδίως στην σημερινή εποχή της τεχνολογικής προόδου. Σημασία αναγνώρισης του Παθολογοανατόμου ως σημαντικού μέλους της ιατρικής θεραπευτικής ομάδας. Για το λόγο αυτό προτεραιότητα έχει να επικαιροποιηθεί ο ορισμός του Ευρωπαίου Παθολογοανατόμου, από τους ίδιους τους Παθολογοανατόμους.

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.