Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαϊου 2016

 

 • Ολοκλήρωση του δεύτερου τεύχους του "Journal of Surgical and Molecular Pathology" (JSMP), του νέου επίσημου περιοδικού της ΕΕΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό έχει επίσημη γλώσσα την αγγλική, διεθνείς κριτές, και ο ιστότοπος του είναι www.journalofpathology.org. Η ενεργός συμβολή σας στην επιτυχία του νέου μας περιοδικού είναι καθοριστική και αναμένουμε την υποβολή άρθρων σας.
 • Οργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, που θα γίνει στα Ιωάννινα, 8-11 Ιουνίου 2016.
 • Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κύριο Ι. Μπασκόζο στην οποία συζητήθηκαν τα εξής θέματα: Υποστελέχωση των Εργαστηρίων, Διαπίστευση Εργαστηρίων, Κίνητρα Ειδικευομένων, Ενιαία τοποθέτηση στην ειδίκευση της Παθολογικής Ανατομικής, Εκπαίδευση στις Νεκροτομές, Φορμόλη, Εναρμόνιση ΚΕΟΚΕΕ με κωδικοποίηση ΕΟΠΥΥ, Μοριακή Παθολογική Ανατομική, Συνθήκες εργασίας στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής και Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
 • Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Κ. Μάρκου αναφορικά με την Ιατρική Εκπαίδευση.
 • Επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το άρθρο 11 του νέου Ενιαίου  Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ και τα επιτρεπόμενα όρια συνταγογράφησης και  υποστήριξη των θέσεων της ΕΕΠΑ (που είχε επισημανθεί  και σε παλαιότερη αλληλογραφία) ότι το προτεινόμενο όριο εξετάσεων είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκές. Τονίστηκε ότι η συνήθης πρακτική είναι η λήψη περισσότερων από ένα ιστολογικών δειγμάτων ανά ασθενή, τα οποία με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ειδικότητάς μας υποχρεούμαστε να εξετάζουμε ξεχωριστά, εκδίδοντας τις αντίστοιχες ιστολογικές εκθέσεις.
 • Συνεργασία με τον ΕΟΦ, για τις ιατρικές εκδηλώσεις της ειδικότητάς μας στο εξωτερικό, που κρίνονται απαραίτητες για τη συνέχιση της εκπαίδευσης των Ιατρών. Τονίστηκε ότι δεδομένου ότι η Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής δεν περιορίζεται σε ένα σύστημα ή όργανο αλλά εξετάζει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρωπίνου σώματος, οι Ιατροί Παθολογοανατόμοι ωφελούνται από συμμετοχή στα Συνέδρια όλων των υπολοίπων Ειδικοτήτων.
 • Ολοκλήρωση της αναβάθμισης της Ιστοσελίδας της ΕΕΠΑ, η πλατφόρμα της οποίας, λόγω παλαιότητας, δεν υποστηριζόταν επαρκώς σε όλες τις λειτουργίες της από το διαδίκτυο και ήταν ευάλωτη σε θέματα ασφαλείας.
 • Αναβάθμιση του δικτύου της ΕΕΠΑ για βέλτιστη παρουσίαση των Μαθημάτων Παθολογικής Ανατομικής, μέσω Live-streaming.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού ιστορικού αρχείου όλων των εγγράφων της ΕΕΠΑ από το 1964, και καταγραφή του εξοπλισμού από δωρεές, με τελικό στόχο τη δημιουργία Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου.
 • Αναγνώριση του θέματος της υποστελέχωσης μερικών Ομάδων, και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς  τα μέλη ΕΕΠΑ προκειμένου να συμμετάσχουν στις Επιστημονικές Ομάδες.
 • Συνδρομή στην προσπάθεια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Λευκωσίας για δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης ειδικευομένων στην Παθολογική Ανατομική, με την αποστολή σχετικής πρότασης που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας και στο ΚΕΣΥ, προκειμένου να γίνει αντίστοιχη ενέργεια στην Κύπρο.
 • Στήριξη σε Παθολογοανατομικά Εργαστήρια Νοσοκομείων της Αττικής στα οποία ζητήθηκε η μαζική διάθεση κύβων παραφίνης για συμμετοχή σε διεθνή τράπεζα ιστών.
 • Στήριξη σε Παθολογοανατομικό Εργαστήριο της περιφέρειας σχετικά με τις χρεώσεις βιοψιών από Ιατρούς άλλων Ειδικοτήτων μέσω ΕΟΠΥΥ.
 • Αποτέλεσμα και σχετικής παρέμβασης της ΕΕΠΑ, στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015 αναφέρεται ότι η μεγάλη έλλειψη Παθολογοανατόμων στα δημόσια νοσοκομεία είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση στην εξέταση παρασκευασμάτων βιοψιών για διάγνωση.
 • Ενεργός συμμετοχή με εισηγήσεις σε συνάντηση ομάδας εργασίας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) με θέμα "Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης μοριακών εξετάσεων για τη θεραπευτική επιλογή στους συμπαγείς όγκους".
 • Συμμετοχή σε συνάντηση των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών κορμού και συζήτηση για θέματα σχετικά με την ειδίκευση και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.
 • Επικαιροποίηση της γνώσης για την εκτίμηση νέων βιοδεικτών με ανάθεση σε δύο έμπειρους Παθολογοανατόμους για εκπαίδευση σε κέντρο του εξωτερικού σχετικά με την αξιολόγηση του PDL1. Θα ακολουθήσει ειδική εκδήλωση για σχετική ενημέρωση των μελών της ΕΕΠΑ.
 • Συνάντηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος Διαπίστευσης Εργαστηρίων του ΕΣΥΔ κυρία Αλίκη Σταθοπούλου, η οποία θα συμμετάσχει και σε Στρογγύλη Τράπεζα του 15ου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής.
 • Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η ΕΕΠΑ ανέλαβε τα έξοδα συμμετοχής (εγγραφή και διαμονή) οκτώ (8) ειδικευομένων Παθολογοανατόμων στο IUCP ("Ιoannina University Courses in Pathology", 6-8 Ιουνίου) και στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής (Ιωάννινα, 8-11 Ιουνίου 2016).
 • Συνεργασία με την European Society of Pathology (εκπροσωπούμαστε στο Advisory Board με ένα μέλος)
  • Ενημέρωση για τις μοριακές εξετάσεις σε πάσχοντες ιστούς, κύτταρα ή παράγωγα αυτών.
  • Στήριξη των θέσεων των ειδικευομένων στην Ευρώπη, με την διάδοση Πανευρωπαϊκά ερωτηματολογίου εναρμόνισης εκπαίδευσης των Ειδικευομένων στην Ευρώπη
  • Με την ανακατάταξη της φορμόλης από άποψη καρκινογένεσης από την κατηγορία 2/3 στην κατηγορία 18/2 η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση της φορμόλης το 2016. Υιοθέτηση και μετάφραση στα Ελληνικά του εγγράφου της ESP, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν μπορεί στην παρούσα περίοδο να απαγορευτεί η χρήση της φορμόλης, στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής. Το έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΑ, και έχει σταλεί στα μέλη της ΕΕΠΑ, στο Υπουργείο Υγείας,  στο Υπουργείο Εργασίας και Περιβάλλοντος και στο ΚΕΣΥ.
  • Επιμέλεια κειμένου με την συνοπτική ιστορία της Παθολογικής Ανατομικής στην Ελλάδα, το οποίο θα δημοσιευθεί στο επόμενο ESP Newsletter (Summer Issue 23).


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.