Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2016

 

Το επίκεντρο των δράσεων του ΔΣ αυτήν τη περίοδο ήταν η ισχυροποίηση της θέσης των Ελλήνων Παθολογοανατόμων, τόσο στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας όσο και στην έρευνα, η βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων και η προβολή των δράσεων της κοινότητάς μας στους αρμόδιους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα:

 • Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Κ. Μάρκου και συνεχιζόμενη συνεργασία με το ΚΕΣΥ σε πολλούς επιμέρους τομείς:
  • Στην πρώτη συνάντηση (01/07) συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η ανάγκη ενοποίησης των Ειδικοτήτων Παθολογικής Ανατομικής και Κλινικής Κυτταρολογίας, η συμμετοχή Παθολογοανατόμων στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), η πιθανή αλλαγή των Εξεταστικών Επιτροπών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, ο τρόπος εκπαίδευσης των ειδικευομένων και η αναγκαιότητα εκπαίδευσή τους στις νεκροτομές. Ακολούθησαν σχετικές γραπτές εισηγήσεις της ΕΕΠΑ για κάθε θέμα που συζητήθηκε. Επίσης, κατόπιν αιτήματος του ΠΙΣ προτάθηκαν δύο Παθολογοανατόμοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας για την εκπαίδευση των ειδικευομένων (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) η οποία θα συσταθεί άμεσα στο ΚΕΣΥ.
  • Στις 23/12 έγινε συνάντηση των προέδρων των ΔΣ της ΕΕΠΑ και της ΕΕΚΚ με την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ (υπό την Προεδρεία του κ. Κ. Μάρκου) με θέμα την ενοποίηση των δύο ειδικοτήτων, όπου συζητήθηκαν οι ήδη κατατεθείσες επίσημες προτάσεις των δύο Εταιρειών. Η συνάντηση έγινε σε κλίμα συναινετικό και αναμένεται η επίσημη απόφαση του ΚΕΣΥ για το θέμα.
 • Η ΕΕΠΑ συμμετείχε και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ογκολογίας του ΚΕΣΥ στην οποία επισημάνθηκε η ανάγκη για αναθεώρηση, συμπλήρωση και ανακοστολόγηση του καταλόγου των βιοδεικτών που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 1511,Τεύχος Β΄, 6-6-2014.
 • Συμμετοχή σε εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας, με θέμα την ανοιχτή διαβούλευση για τη διαμόρφωση εθνικών μητρώων νοσημάτων και ασθενών. Στην εκδήλωση έγινε αναφορά στο έργο της ΕΕΠΑ σχετικά με το ΠΑΝ και την επιμέλεια της μετάφρασης του ICDO-10. Έγινε εγγραφή της ΕΕΠΑ στη σχετική ιστοσελίδα διαβουλεύσεων. Η ΕΕΠΑ συμμετέχει με δυο εκπροσώπους στις ομάδες εργασίας, και έλαβε μέρος στην πρώτη συνάντηση εργασίας στις 20/12/2016. 
 • Συνάντηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για θέματα εκπαίδευσης των ειδικευομένων.
 • Αλληλογραφία με τον ΕΟΦ σχετικά με την παρακολούθηση Συνεδρίων από τους Παθολογοανατόμους. Από τον ΕΟΦ διευκρινίστηκε ότι καθώς οι Παθολογοανατόμοι δεν συνταγογραφούν, εξαιρούνται από τον περιορισμό που θέτει ο ΕΟΦ για παρακολούθηση συγκεκριμένου αριθμού συνεδρίων, όταν οι δαπάνες καλύπτονται από Φαρμακευτικές Εταιρείες.
 • Αλληλογραφία με την ΕΠΥ σχετικά με τον κατάλογο ΚΕΟΚΕΕ, στην οποία μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα αντισώματα εκείνα τα οποία υποδεικνύουν αλλαγές σε πρωτεΐνες με προβλεπτικό χαρακτήρα (βιοδείκτες για καθορισμό στοχεύουσας θεραπείας), καθώς ο ακριβής έλεγχος είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων με υψηλό κόστος θεραπείας. 
 • Κατοχύρωση της θέσης της ΕΕΠΑ ως εγγυήτριας για την αξιόπιστη και αποτελεσματική μελέτη προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών σε ιστικό υλικό. Συνέχιση της πανελλαδικής μελέτης του προγράμματος προοπτικής μελέτης και καταγραφής της ανοσοθετικότητας της πρωτεΐνης ΑLK στον καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης, επεξεργάζεται το τελικό στάδιο έναρξης  του προγράμματος προοπτικής μελέτης της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 στο ΜΜΚΠ. Έχουν ήδη καθοριστεί, μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, έγινε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την αξιολόγηση του PDL1, σε συνέχεια της εκπαίδευσης δύο έμπειρων παθολογοανατόμων σε κέντρο του εξωτερικού. Η εκπαίδευση Παθολογοανατόμων θα συνεχιστεί και το 2017.
 • Προβολή του επιτυχημένου 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής (328 εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες) στα ΜΜΕ και επιμέρους ανάλυση των δεδομένων. Βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής φάνηκε ότι ικανοποιητικό ποσοστό των συνέδρων παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου σε όλες τις αίθουσες. Συγγραφή κειμένου και επιμέλεια φωτογραφιών για την ιστορία της ΕΕΠΑ και το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που δημοσιεύτηκαν στο European Society of Pathology Newsletter, Summer 2016, Ed.#23.
 • Συμμετοχή με νέο εκπρόσωπο ειδικευόμενο στην Επιτροπή Ειδικευομένων της ESP, μετά από τις προτάσεις Διευθυντών Εργαστηρίων της χώρας που εκπαιδεύουν Ειδικευόμενους.
 • Ολοκλήρωση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΕΠΑ για "Συνδιοργάνωση, Συνεργασία και/ή Χορήγηση Αιγίδας Επιστημονικών Εκδηλώσεων". Με βάση τον νέο εσωτερικό κανονισμό χορηγήθηκαν αιγίδες σε Συνέδρια και η ΕΕΠΑ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή και σε Τελετές έναρξης Συνεδρίων άλλων ειδικοτήτων. 
 • Αλληλογραφία με τους Συντονιστές της αστικής Εταιρείας ΜΚΧ "Υγεία για όλους" για ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στους οποίους δηλώθηκε η διάθεση της ΕΕΠΑ να συμβάλλει στο έργο τους.
 • Αλληλογραφία με την επόπτρια υγείας του νοσοκομείου Αρεταίειου σχετικά με τις προδιαγραφές για δοχεία βιοψίας των χειρουργείων. Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 1419, Τεύχος Β΄,1-10-2003 με θέμα τα ιατρικά απόβλητα τα δοχεία θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανά και για την απόρριψής τους συνιστάται η τοποθέτηση σε συσκευασίες κόκκινου χρώματος για αποτέφρωση, εφόσον δεν περιλαμβάνουν στην κατασκευή τους PVC.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας με Συλλόγους ασθενών και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), με συμμετοχή, μετά από σχετική πρόσκληση, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, και προγραμματισμό κοινών μελλοντικών δράσεων. 
 • Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής  στις 16 Νοεμβρίου, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς των Παθολογοανατόμων στη φροντίδα των ασθενών και την ευρύτερη αναγνωρισιμότητά τους. Τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και προβλήθηκε τηλεοπτικό spot σε ορισμένα ΜΜΕ. Συνολικά στον εορτασμό συμμετείχαν 24 Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής, κάποια με λίγες και τα περισσότερα με πολλές δράσεις, σε όλη τη χώρα. Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων, ενημερωτικές ομιλίες, ξεναγήσεις στα εργαστήρια, και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, με στόχο την ανάδειξη του έργου του Παθολογοανατόμου. Οι δράσεις κατεγράφησαν και μαζί με αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό εστάλησαν στην ESP και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΠΑ, με μεγάλη απήχηση.
 • Κυκλοφορία του δεύτερου τεύχους του περιοδικού της ΕΕΠΑ, Journal of Surgical and Molecular Pathology (JSMP). Ευελπιστούμε στην ενεργό συμβολή σας και αναμένουμε την υποβολή άρθρων σας σύμφωνα με τις οδηγίες του (www.journalofpathology.org).
 • Αναδιαμόρφωση της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΕΠΑ. Η διεύθυνση παραμένει η ίδια (www.pathology.gr), όπως και οι προσωπικοί κωδικοί των μελών της ΕΕΠΑ. Στη νέα ιστοσελίδα θα βρείτε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΕΠΑ και πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Εκεί αναρτώνται και οι νέες θέσεις Παθολογοανατόμων, καθώς και συνεχώς εμπλουτιζόμενες σελίδες με την ιστορία της ΕΕΠΑ και των Εργαστηρίων της χώρας μας. 
 • Διαδικασίες ενημέρωσης για το θέμα αστικής ευθύνης των μελών μας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί σύντομα, μετά την οριστική εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών μας. 
 • Οργάνωση της 6ης Διημερίδας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα "Δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Το υλικό του ασθενούς στην ευθύνη του Παθολογοανατόμου". Το επιλεγέν κύριο θέμα της Διημερίδας είναι στενά συνυφασμένο με τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Ελλήνων Παθολογοανατόμων και εντάσσεται στο πλαίσιο του προς διάφορες κατευθύνσεις αγώνα μας για προάσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας μας, των κεκτημένων και των προσδοκώμενών μας. Η σημαντικότητα του θέματος επιβεβαιώνεται και από σχετικές συζητήσεις σε αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα, αλλά κυρίως από τα πολλά σχετικά ερωτήματα που απευθύνουν μέλη της ΕΕΠΑ προς το ΔΣ, καθώς η σχετική νομοθεσία είναι ελλιπής. Η Διημερίδα  θα γίνει στην Αθήνα 31/3-1/4/2017 και σε αυτήν θα συμμετάσχουν και κρατικοί λειτουργοί και έγκριτοι νομικοί και εκπρόσωποι ασθενών, ενώ έχει προγραμματιστεί και δημόσια διαβούλευση. Αναμένουμε να αναδείξουμε τον κομβικό ρόλο του Παθολογοανατόμου και να προκαλέσουμε όχι μόνο την ηθική αλλά και τη νομική κατοχύρωσή του, ως διαχειριστή του υλικού του ασθενούς που έχει στην ευθύνη του. Η ενεργός συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την επιτυχία της Διημερίδας, αλλά κυρίως για την επίτευξη μέσω αυτής των στόχων μας. 
 • Ένταξη από το 2017 των Ioannina University Courses of Pathology (ΙUCP) στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΠΑ, κατόπιν κοινής απόφασης με την κ. Ν. Ι. Αγνάντη. Τον Μάιο του 2017 θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα το IUCP με θέμα “Lung Pathology-Oncology”. Θα ακολουθήσει σύντομα σχετική ενημέρωση.
 • Στην 36η συνάντηση της UEMS (Union of European Medical Specialities) στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής (Section of Pathology, European Board of Pathology) που έγινε στις 19/11/2016 στις Βρυξέλλες συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
  • Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χρήσης της φορμόλης για ιατρικούς σκοπούς (Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής). Ωστόσο είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας (πχ απαγωγοί κλπ). 
  • Θα διαμορφωθεί ορισμός του Molecular Pathology, ώστε να ενισχυθεί η ειδικότητά μας. 
  • Αναγνωρίζεται η σημασία της μακροσκοπικής εξέτασης στην τελική διάγνωση. Σε διάφορες χώρες τεχνολόγοι βάζουν τις βιοψίες ή ακόμα και μεγάλα παρασκευάσματα (Γαλλία). Είναι σημαντικό να στηρίξουμε ότι η μακροσκοπική εξέταση των μεγάλων παρασκευασμάτων είναι απαραίτητο να γίνεται από Παθολογοανατόμο.
  • Η υγρή βιοψία δεν περιλαμβάνεται ακόμα στις κοστολογήσεις και δεν έχει κατοχυρωθεί σε κάποια ειδικότητα.
  • Τόσο η κοστολόγηση των Παθολογοανατομικών εξετάσεων, όσο και το αν περιλαμβάνονται στο Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ) διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. 
  • Συζητήθηκε, τέλος, ο μεγάλος φόρτος εργασίας των Παθολογοανατομικών Εργαστηρίων, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.