Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι δράσεις του ΔΣ ήταν πολύπλευρες με σταθερό στόχο την ισχυροποίηση της κεντρικής θέσης των Ελλήνων Παθολογοανατόμων στις υπηρεσίες παροχής υγείας. Για τους σκοπούς μας εστιάσαμε στη συσπείρωση του σώματος της ΕΕΠΑ, στη σταθερή και ενεργό συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, στη διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση τόσο των ειδικευμένων όσο και των ειδικευομένων, και στην προβολή του συλλογικού έργου μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα:

 • Πραγματοποίηση κοπής πίτας ειδικευομένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 14-1-2017 και 4-2-2017 αντίστοιχα. Στην κοπή συμμετείχαν συνάδελφοι εκπαιδευτές στα Μαθήματα, μέλη της ΕΕ και μέλη του ΔΣ της ΕΕΠΑ. Μετά από κλήρωση, ως δώρο, 14 ειδικευόμενοι συμμετείχαν δωρεάν στην 6η Διημερίδα
  της ΕΕΠΑ και στο IUCP.
 • Κυκλοφορία επιτοίχιων και επιτραπέζιων ημερολογίων της ΕΕΠΑ.
 • Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 6η Πανελλήνια Διημερίδα Παθολογικής Ανατομικής με θέμα "Δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Το υλικό του ασθενούς στην ευθύνη του Παθολογοανατόμου" στις 31-3/1-4-2017 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Η Διημερίδα τελούσε
  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Παρουσιάστηκε εκτενώς το ισχύον στην Ελλάδα νομικό πλαίσιο, συζητήθηκαν οι αναμενόμενες μεταβολές του στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα και με τα κρατούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρξε γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων.
                o Η ΕΕΠΑ ανέλαβε τη σύνταξη σχετικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών. Μετά τη συζήτηση και τη                           δημόσια διαβούλευση του κειμένου με ενεργό συμμετοχή των μελών της Εταιρείας μας                                   ολοκληρώθηκαν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Διατήρησης, Αποθήκευσης και Διάθεσης
                   Βιολογικού Υλικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε όλα τα μέλη και εστάλησαν στα αρμόδια όργανα                   του Υπουργείου Υγείας.
 • Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα Ιωάννινα το IUCP στις 19-21 Μαΐου 2017 με θέμα "Lung Pathology–Oncology" υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της European Society of Pathology (ESP). Το IUCP ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της συναδέλφου Ήρας Παπασταματίου η οποία είχε διατελέσει πρόεδρος της ΕΕΠΑ και συνδιοργανώτρια των πρώτων IUCP.
 • Το ΔΣ σε συνεργασία με την ΕΕ της ΕΕΠΑ βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης νέου εκπαιδευτικού προγράμματος των Μαθημάτων Παθολογικής Ανατομικής. Η θεματολογία θα αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις στην Ειδικότητα, χωρίς απαραίτητα θεματικούς κύκλους και θα υπάρξει συνεργασία με τις
  Επιστημονικές Ομάδες για κοινή δράση και αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων. Η έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε για τον Οκτώβριο του 2017, με συχνότητα ενός μαθήματος ανά μήνα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
 • Το ΔΣ και η ΕΕ σε συνεργασία με τις Επιστημονικές Ομάδες βρίσκονται στην τελική φάση επικαιροποίησης των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την Ιστολογική Διάγνωση των Κακοήθων Νεοπλασμάτων.

o Συνεχίζει την πανελλαδική μελέτη υποστήριξης και καταγραφής της ανοσοθετικότητας της πρωτεΐνης ΑLK στον καρκίνο του πνεύμονα.
o Συμμετέχει σε πρόγραμμα προοπτικής μελέτης της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 (IHC 22C3 pharmDx) στο ΜΜΚΠ. Ακολουθεί διεύρυνση με ένταξη νέων Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στο πρόγραμμα μετά από αποστολή, προς όλα τα μέλη της ΕΕΠΑ, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στα γραφεία της ΕΕΠΑ στην Αθήνα στις 10/6/2017 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα "2o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο PD-L1: Από την θεωρία στην πράξη". Στο Σεμινάριο έγινε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων των μελών, μετά την εμπειρία που έχει αποκτηθεί και την παρουσίαση περιστατικών από τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Εργαστήρια.

o Βρίσκεται σε επεξεργασία του τελικού σταδίου έναρξης του προγράμματος προοπτικής μελέτης της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1, κλώνος SP142, με το μηχάνημα της ανοσοϊστοχημείας Ventana στο ΜΜΚΠ μετά από αποστολή, προς όλα τα μέλη της ΕΕΠΑ, επιστολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
o Συμμετείχε σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΕΠΑ και της ΕΟΠΕ με θέμα τη συμβολή των ανοσο-ογκολογικών θεραπειών στην αντιμετώπιση ασθενών με ΜΜΚΠ και την αξία χρήσης του βιοδείκτη, κατά την οποία αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος του
Παθολογοανατόμου στην εκτίμηση του βιοδείκτη PDL-1 στο βιοπτικό υλικό των ασθενών για την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών.

 • Η ΕΕΠΑ συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ογκολογίας του ΚεΣΥ στις οποίες:

o Έγινε εισήγηση σχετικά με τη συμπλήρωση των βιοδεικτών που θα προστεθούν στον κατάλογο του ΕΟΠΥΥ και αφορούν στη θεραπεία (προβλεπτικοί δείκτες).
o Επισημάνθηκε η ανάγκη για ανίχνευση των βιοδεικτών στον ιστό και αποκλειστικά στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής.

 • Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΕΠΑ χορηγήθηκαν αιγίδες σε Συνέδρια και η ΕΕΠΑ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή και σε Τελετές έναρξης Συνεδρίων άλλων ειδικοτήτων.
 • Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με θέμα "#We Can I Can: Εμπνέουμε, Εκπαιδεύουμε, Αναλαμβάνουμε Δράση" με ολιγόλεπτη παρουσίαση των δράσεων της ΕΕΠΑ. Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα διαφόρων Εταιρειών μεταξύ των οποίων και η ΕΕΠΑ. Στην εκδήλωση
  μοιράστηκαν φυλλάδια και δελτία τύπου από την Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής. Επίσης, εστάλη στο Υπουργείο Υγείας εκ μέρους της ΕΛΛΟΚ κείμενο του ΔΣ της ΕΕΠΑ σχετικά με την υποστελέχωση των Εργαστηρίων με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις διαγνώσεις.
 • Αποστολή επιστολής σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές εν όψει της συνεδρίασης της Ολομέλειας για την αναγκαιότητα χρήσης της φορμόλης για ιατρικούς σκοπούς στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής. Αντίστοιχη ενημερωτική επιστολή στάλθηκε και στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Ως επισυναπτόμενο έγγραφο εστάλη και το ελληνικό μεταφρασμένο κείμενο της European Society of Pathology, όπως είχε ήδη σταλεί  στο Υπουργείο Υγείας από την ΕΕΠΑ στις 22-4-2016.
 • Αποστολή επιστολών στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με:
 1. Τη διαπίστευση – πιστοποίηση των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας ως μείζον θέμα για την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών και τον περιορισμό των εξόδων διάγνωσης και θεραπείας.
 2. Την αναθεώρηση των κριτηρίων προϋπηρεσίας για θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ (ΦΕΚ 1088, Τεύχος Β΄, 9-12-1997). Υπογραμμίστηκε ότι τα κριτήρια προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναθεωρηθούν, να είναι ενιαία για όλους τους υποψήφιους ανεξαρτήτως προηγούμενης εργασίας τους στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν Παθολογοανατομικό Εργαστήριο με υλικό αντίστοιχο αυτών μεγάλων Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
 • Συμμετοχή της ΕΕΠΑ στη συνάντηση Προέδρων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, στο πλαίσιο του Ετήσιου Ιατρικού Συνεδρίου, από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ Καθηγητή κύριο Κ. Μάρκου, και συζήτηση επί του αντικειμένου: Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και ο ρόλος των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών.
 • Ολοκλήρωση των διαδικασιών για το θέμα της αστικής ευθύνης μετά και την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών μας. Η ΕΕΠΑ έστειλε στους ενδιαφερόμενους σχετικές πληροφορίες.
 • Κοινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΠΑ με μέλη του ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος της IAP με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων συνεργασίας των δύο Εταιρειών.
 • Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τα Επαγγελματικά Θέματα με εκπροσώπηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού φορέα και συμμετοχή εκπροσώπου ειδικευομένων.
 • Επιμέλεια κειμένου για την ΕΕΠΑ προκειμένου να αναρτηθεί στην νέα ιστοσελίδα της ESP.  Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκή έρευνα που συντονίζει η ESP για την Εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική και για την πρακτική σχετικά με τις νεκροτομές στην Ευρώπη. Στήριξη με αποστολή συστατικών επιστολών σε συναδέλφους, νέους παθολογοανατόμους, για την ESP προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποτροφίας Giordano Fellowship μετά από μελέτη των βιογραφικών τους.
 • Στην 37η συνάντηση της UEMS (Union of European Medical Specialities) στον τομέα της Παθολογικής Ανατομικής (Section of Pathology, European Board of Pathology) που έγινε στις 13 Μαΐου 2017 στην Κοπεγχάγη :
  • Zητήθηκαν και ελήφθησαν οι οδηγίες της UEMS για την εκπαίδευση στην Παθολογική Ανατομική, για να σταλούν στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής του Κε.Σ.Υ.
  • Αποφασίστηκε η σύνταξη κειμένου για τα δικαιώματα του Παθολογοανατόμου, το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία
 • Επικαιροποίηση του καταλόγου με τις θέσεις των Παθολογοανατόμων (Ειδικευομένων και Ειδικευμένων)  στα Δημόσια Νοσοκομεία όλης της χώρας
 • Διαδικασίες οργάνωσης του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με πιθανό χρόνο διεξαγωγής τον Ιούνιο του 2018.

Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.