Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι δράσεις και οι αποφάσεις του ΔΣ προσαρμόστηκαν εν πολλοίς στις συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα με την πανδημία COVID-19 και στους περιορισμούς που ίσχυαν την αντίστοιχη περίοδο. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες των επίσημων οργάνων της πολιτείας και εφαρμόσαμε τα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού. Και υπό αυτές τις συνθήκες συνεχίστηκε η εκπαίδευση των Παθολογοανατόμων, η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και η διεκδίκηση της αναγνώρισης του ρόλου μας στην θεραπεία των ασθενών.

Συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα:

 • Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αποφασίσαμε την αναβολή του 37ουIUCP και του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας. Το ΙUCP με θέμα Soft Tissue Pathology –Oncology θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 9-11/10/2020 και το Συνέδριο με εμβληματική φράση: «Ο Μίτος στον Λαβύρινθο της Ασθένειας» θα πραγματοποιηθεί στις 23-26 Ιουνίου 2021, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
 • Έκδοση και επικαιροποίηση Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την λειτουργία των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στην εποχή της πανδημίας του COVID-19, και αποστολή τους στα μέλη της ΕΕΠΑ, στο Υπουργείο Υγείας, στον ΕΟΔΥ και στους Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων, Ιατρικών Εταιρειών / Επαγγελματικών Ενώσεων.
 • Επιστημονική ενημέρωση των μελών σχετικά με την πανδημία COVID-19. με αποστολή άρθρων σχετικών με την απενεργοποίηση του ιού SARS-CoV-2 σε ιστολογικά παρασκευάσματα, καθώς την περιγραφή Παθολογοανατομικών ευρημάτων σε ασθενείς με COVID-19.
 • Αλληλογραφία με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με:
  • Την οριακή κατάσταση λειτουργίας πολλών Εργαστηρίων λόγω υποστελέχωσης οφειλόμενης σε συνταξιοδότηση χωρίς αναπλήρωση των κενών θέσεων, μετανάστευσης μεγάλου αριθμού συναδέλφων, μηδενικής σχεδόν λίστας αναμονής για ειδίκευση και του διορισμού ελάχιστων Επικουρικών Ιατρών.
  • Το μόνιμο αίτημα των Παθολογοανατόμων για συνταγογράφηση του ελέγχου των βιοδεικτών και επικαιροποίηση της κοστολόγησης των Παθολογοανατομικών εξετάσεων.
  • Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (καθώς στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα καρκινογόνες ουσίες όπως η φορμόλη, η ξυλόλη, κλπ)
  • Γνωστοποίηση της συνέχισης καταγραφής του αρχείου νεοπλασιών για την επόμενη πενταετία.
  • Παρέμβαση και προτάσεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας-Ανάπτυξης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας».
 • Αλληλογραφία με την Διυπουργική Επιτροπή για την Μεταρρύθμιση του Επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με αίτημα, στο πλαίσιο της ανανέωσης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, να συμπεριληφθούν και οι ιατροί Παθολογοανατόμοι στους δικαιούχους του επιδόματος.
 • Διοργάνωση τριών βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων (Webinars) 2020, με θέματα: «Διαγνωστικά διλήμματα σε παθήσεις του μαστού», «Διαγνωστικά διλήμματα: Μεσεγχυματικά νεοπλάσματα με μελανοκυτταρική διαφοροποίηση» και «Διαγνωστικά Διλλήματα στα ξέσματα του ενδομητρίου». Τα Webinars είχαν ευρεία απήχηση στην κοινότητα των Παθολογοανατόμων της χώρας αλλά και του εξωτερικού.
 • Διαμόρφωση σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος των Μαθημάτων Παθολογικής Ανατομικής, τα οποία λόγω συνθηκών θα γίνουν διαδικτυακά, με τίτλο «Κύκλος Εκπαιδευτικών e-Συναντήσεων 2020-2021». Τα θέματα των συναντήσεων, επτά στον αριθμό για τα οποία θα ενημερωθείτε στο αμέσως προσεχές διάστημα, άπτονται των τρεχουσών εξελίξεων στην Ειδικότητα με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ειδικευομένων και Ειδικευμένων .
 • Χορήγηση αιγίδων σε Συνέδρια και συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίων άλλων Ειδικοτήτων. Με χαρά διαπιστώνεται ότι οι προσκλήσεις προς τους Έλληνες Παθολογοανατόμους για συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες άλλων ειδικοτήτων αυξάνονται συνεχώς.
 • Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας που διαμορφώθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Μαστού σχετικά με Κατευθυντήριες Οδηγίες.
 • Συμμετοχή στην 41η διαδικτυακή Συνάντηση της UEMS (Union of European Medical Specialists) στον Τομέα της Παθολογικής Ανατομικής (Section of Pathology), όπου συζητήθηκαν θέματα εξειδικεύσεων στην ειδικότητα και σχέσεων με άλλες επιστημονικές εταιρείες
 • Στήριξη Διευθυντών Παθολογοανατομικών Νοσοκομείων ΕΣΥ, που αντιμετώπισαν ζωτικά θέματα υποστελέχωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων τους.
 • Συνέχιση της εκπροσώπησης στην ESP Resident Committee με νέα εκπρόσωπο
 • Συνέχιση της καταγραφής του Παθολογοανατομικού Αρχείου Νεοπλασιών πανελλαδικά, με τη συμμετοχή των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, αλλά και Εργαστηρίων Ιδιωτικών Νοσοκομείων.
 • Η ΕΕΠΑ με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Παθολογοανατόμου στις καινοτόμες θεραπείες και την διάχυση γνώσης στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής ανά την Ελλάδα συμμετέχει σε:
  • Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών του ελέγχου της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 στην πλατφόρμα Autostainer Link 48 (IHC 22C3 pharmDx) και τη μελέτη του PD-L1 στην πλατφόρμα Ventana PD-L1 (SP263) Assay στο ΜΜΚΠ και σε πρόγραμμα ειδικά για το ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ.
  • Πρόγραμμα ελέγχου της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 στην πλατφόρμα Autostainer Link 48 (IHC 22C3 pharmDx) σε ουροθηλιακό καρκίνωμα και καρκίνωμα κεφαλής/τραχήλου.
  • Πρόγραμμα ελέγχου του βιοδείκτη EGFR σε ασθενείς με ΜΜΚΠ στην πλατφόρμα Idylla.
 • Λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν από την Πολιτεία για τις συναθροίσεις με στόχο την πρόληψη εξάπλωσης του ιού δεν ήταν δυνατή η σύγκληση Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ενόψει της εξέλιξης αυτής, και για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε, όπως ήδη γνωρίζετε, την προσφυγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και την κατάθεση αίτησης για διορισμό προσωρινής διοίκησης. Το Πρωτοδικείο εξέδωσε απόφαση για προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τα σημερινά μέλη του ΔΣ. Ομοίως, τα λοιπά εκλεγμένα όργανα, Ελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχικό Συμβούλιο παραμένουν ως έχουν στην προσωρινή διοίκηση, καθώς επίσης και η Επιστημονική Επιτροπή.

Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.