Δράσεις του ΔΣ της ΕΕΠΑ κατά την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2017

 

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 το επίκεντρο των δράσεων του ΔΣ ήταν η ισχυροποίηση της θέσης των Ελλήνων Παθολογοανατόμων, τόσο στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας όσο και στην έρευνα, η βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων και των ειδικευμένων και η προβολή των δράσεων της κοινότητάς μας στους αρμόδιους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά έγιναν τα ακόλουθα:

 • Κοινή Συνεδρίαση των ΔΣ ΕΕΠΑ και ΕΕΚΚ, στα γραφεία της ΕΕΠΑ. Έγινε εποικοδομητική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των δύο Ειδικοτήτων και αναζητήθηκαν κοινά σημεία σχετικά με την εκπαίδευση των Ειδικευομένων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ειδικών Ιατρών. Στάλθηκε κοινή ενημερωτική επιστολή των Προέδρων προς τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ.
 • Σειρά συναντήσεων με το ΚΕΣΥ, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με το Προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα για τις "Ρυθμίσεις για το ΚΕΣΥ, την ειδίκευση, την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και τις επιστημονικές ιατρικές κοινότητες".
 • Εκπροσώπηση με ειδικευόμενο σε συνάντηση ειδικευομένων με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ κ. Μάρκου και ενημέρωση για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος για τη λήψη ειδικότητας των νέων γιατρών.
 • Η ΕΕΠΑ συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ογκολογίας του ΚΕΣΥ. Εκεί σε σταθερή βάση γίνεται εισήγηση για την ανάγκη επικαιροποίησης του καταλόγου των βιοδεικτών και ανίχνευσής τους στον ιστό και αποκλειστικά σε Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής.
 • Αλληλογραφία με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τnν ενίσχυση του ρόλου του Παθολογοανατόμου, την αναγκαιότητα κατά προτεραιότητα διορισμού Παθολογοανατόμων σε Νοσοκομεία και τη μοριοδότηση.
 • Στήριξη με αποστολή συστατικών επιστολών σε συναδέλφους, νέους Παθολογοανατόμους, για την ESP προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποτροφίας Giordano Fellowship μετά από μελέτη των βιογραφικών τους.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της ESP σχετικά με τη διαχείριση του ιστικού υλικού στην Ευρώπη.
 • Αλληλογραφία με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΥ σχετικά με την πιστοποίηση γιατρών με το αίτημα διευκρίνισης εάν ο Παθολογοανατόμος μετά την αρχική διάγνωση του καρκίνου είναι δυνατόν να συνταγογραφήσει τις ειδικές αυτές εξετάσεις που είναι απαραίτητες και αναγράφονται στο ΦΕΚ 1511, Β΄, 6-6-2014.
 • Χορηγήθηκαν αιγίδες σε Συνέδρια και η ΕΕΠΑ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή και σε Τελετές έναρξης Συνεδρίων άλλων ειδικοτήτων. Με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΕΠΑ, υπήρχε ενεργός συμμετοχή Παθολογοανατόμων στο Επιστημονικό Πρόγραμμα.
 • Συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής στις 15 Νοεμβρίου, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς των Παθολογοανατόμων στη φροντίδα των ασθενών και την ευρύτερη αναγνωρισιμότητά τους. Συνολικά στον εορτασμό συμμετείχαν 26 Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής, κάποια με λίγες και τα περισσότερα με πολλές δράσεις, σε όλη τη χώρα. Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων, ενημερωτικές ομιλίες, ξεναγήσεις στα Εργαστήρια, και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, με στόχο την ανάδειξη του έργου του Παθολογοανατόμου. Οι δράσεις κατεγράφησαν και μαζί με αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό εστάλησαν στην ESP και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΠΑ, με μεγάλη απήχηση. Αντιπροσωπευτικά κείμενα και φωτογραφίες από τις προηγούμενες εκδηλώσεις μας φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της European Society of Pathology, και η Εταιρεία μας αναφέρεται στους συμμετέχοντες στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Royal College of Pathologists, UK.
 • Το ΔΣ σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή και τις Επιστημονικές Ομάδες διαμόρφωσε νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των "Μαθημάτων Παθολογικής Ανατομικής" ,τις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, με θεματολογία που άπτεται των τρεχουσών εξελίξεων στην ειδικότητα με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ειδικευομένων και ειδικευμένων.
 • Διαδικασίες οργάνωσης του 35th Ioannina University Courses of Pathology (ΙUCP), 9-11 Μαρτίου, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της European Society of Pathology με θέμα "Gastrointestinal Pathology –Oncology". Tο επιστημονικό πρόγραμμα καταρτίστηκε με τη συνεργασία της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Πεπτικού της ΕΕΠΑ.
 • Διαδικασίες οργάνωσης του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 13-16 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Η εμβληματική φράση ("moto") του Συνεδρίου είναι "Εστιάζοντας στη θεραπεία των ασθενών".
 • Το ΔΣ και η Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με τις Επιστημονικές Ομάδες βρίσκονται στην τελική φάση επικαιροποίησης των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την Ιστολογική Διάγνωση των Κακοήθων Νεοπλασμάτων.
 • Η ΕΕΠΑ με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του Παθολογοανατόμου στις καινοτόμες θεραπείες και τη διάχυση γνώσης στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής ανά την Ελλάδα:
  1. Συνεχίζει την πανελλαδική μελέτη υποστήριξης και καταγραφής της ανοσοθετικότητας της πρωτεΐνης ΑLK στον καρκίνο του πνεύμονα.
  2. Συμμετέχει σε πρόγραμμα προοπτικής μελέτης της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του PD-L1 (IHC 22C3 pharmDx) στο ΜΜΚΠ. Έγινε διεύρυνση και ένταξη νέων Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στο πρόγραμμα μετά από αποστολή, προς όλα τα μέλη της ΕΕΠΑ, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα ελέγχου του βιοδείκτη PD-L1 με την εξέταση Ventana PD-L1 (SP263) ASSAY.
 • Η πρώτη καταγραφή του Παθολογοανατομικού Αρχείου Νεοπλασιών (2009-2013) ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογοανατόμων, Virchows Archiv, ηλεκτρονική διεύθυνση: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-017-2287-8 και έχουν ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Θα ακολουθήσει περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή και τις Επιστημονικές Ομάδες. Η ΕΕΠΑ συνεχίζει την καταγραφή του Αρχείου Νεοπλασιών της επόμενης πενταετίας πανελλαδικά με τη συμμετοχή των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, αλλά και Εργαστηρίων Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

 


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.