Υποτροφίες

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΕΠΑ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής προκηρύσσει για το έτος 2024 -2025 τη χορήγηση δύο (2) τρίμηνων και 2 (δύο) εξάμηνων υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα Παθολογικής Ανατομικής. Το ύψος θα είναι 3.000 ευρώ η τρίμηνη υποτροφία και 6.000 ευρώ η εξάμηνη υποτροφία.
Επικαιροποιώντας τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη λήψη των υποτροφιών, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν ειδικευόμενοι/ες Παθολογοανατόμοι στο 8ο εξάμηνο της Ειδικότητας, οι οποίοι είναι μέλη της ΕΕΠΑ τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και οι Ειδικευμένοι/ες Παθολογοανατόμοι, που έχουν ολοκληρώσει την Ειδικότητα έως και 10 χρόνια. Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας.
Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση και υποβολή λεπτομερούς πρότασης για το ακριβές χρονικό διάστημα, το ιδιαίτερο πεδίο εκπαίδευσης, τον/την υπεύθυνο εκπαίδευσης στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του εξωτερικού, καθώς και επιστολή αποδοχής του για εκπαίδευση σε αυτό, βιογραφικού σημειώματος του/της υποψηφίου/ας και επιστολή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, στο οποίο εργάζεται, με τη σύμφωνη γνώμη του.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μια φορά, ετησίως, κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και το αποτέλεσμα της επιλογής θα κοινοποιείται μέχρι τέλους Ιουνίου.
Η Επιτροπή Επιλογής των Υποψηφίων είναι τα μέλη του εκάστοτε ΔΣ της ΕΕΠΑ, η/ο εκάστοτε Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής και δύο εξωτερικά μέλη, τα οποία επιλέγονται ανά διετία από τα μέλη του εκάστοτε ΔΣ, μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής.
Η επιλογή του υποψήφιου θα γίνεται με βάση το βιογραφικό του και το ειδικό πεδίο της μετεκπαίδευσης.
Ο υπότροφος δεν μπορεί να λάβει και άλλη υποτροφία, από άλλο φορέα, το ίδιο διάστημα.
Ο υπότροφος με τη λήξη του χρόνου εκπαίδευσής του/της υποχρεούται να υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΕΠΑ, έκθεση δραστηριοτήτων και απόδοσης, σχετική βεβαίωση από τον/την Υπεύθυνο εκπαίδευσής του και να συμμετάσχει σε εκπαιδευτική εκδήλωση της ΕΕΠΑ ως ομιλητής/τρια με θέμα σχετικό με το πεδίο στο οποίο εκπαιδεύτηκε.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας λόγω υπαιτιότητας του υποτρόφου, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει όλο το χρηματικό ποσό που έλαβε από την ΕΕΠΑ.


Εκτύπωση  
Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.
+30 210 6725532
Λεωφ. Δημοκρατίας 67 Νέο Ψυχικό Αθήνα 15451

Αίτηση εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.