Νέα πρόταση για Κωδικοποίηση και Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων Παθολογικής Ανατομικής

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.