Λεπτομερής πρόταση κοστολόγησης παθολογοανατομικών εξετάσεων (υπομνήματα)

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.