Για την Άννα Τασίδου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη μας λύπη σας ενημερώνουμε για την απώλεια της αγαπημένης μας συναδέλφου Άννας Τασίδου Διευθύντριας του Αιμοπαθολογοανατομικού Εργαστηρίου του ΓΝΑ "Ευαγγελισμός".

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΠΑ