Κατευθυντήριες οδηγίες για την λειτουργία των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στην εποχή την πανδημίας Covid-19

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής εξέδωσε επικαιροποιημένες “Κατευθυντήριες οδηγίες για την λειτουργία των Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατομικής στην εποχή την πανδημίας Covid-19” (Μάιος 2020).