Αιμοποιητικό και Λεμφικό Σύστημα

 

 

Μ. Μελαχροινού:   Συνοπτική ερμηνεία των προτεινόμενων χρήσιμων δεδομένων για την ιστοπαθολογική έκθεση των κακοήθων νεοπλασμάτων του λεμφικού ιστού

                           Αλγόριθμοι για τη διάγνωση των νεοπλασμάτων του λεμφικού ιστού (WHO 2008)

                           Ορολογία νεοπλασμάτων λεμφικού ιστού WHO 2016

Τ. Κολέτσα:          Απαραίτητα δεδομένα παθολογοανατομικής έκθεσης πλασματοκυτταρικών νεοπλασμάτων (Βιοψία ή εκτομή από οποιαδήποτε θέση εκτός μυελού των οστών)

                           Απαραίτητα δεδομένα παθολογοανατομικής έκθεσης λεμφώματος Hodgkin

Β. Ζολώτα:           Η επεξεργασία και ιστολογική έκθεση της οστεομυελικής βιοψίας

                           Νεοπλάσματα τα οποία αναπτύσσονται στο μυελό των οστών κατά WHO 2017 (πλην των πλασματοκυτταρικών)

                           Απαραίτητα δεδομένα παθολογοανατομικής έκθεσης οστεομυελικής βιοψίας

Τ. Κολέτσα:          Απαραίτητα δεδομένα παθολογοανατομικής έκθεσης πλασματοκυτταρικών νεοπλασμάτων (βιοψία μυελού των οστών)