Γεννητικό σύστημα θήλεος

 

 

Χ. Μάγκου:           Καρκίνωμα αιδοίου

                           Καρκίνωμα κόλπου

Ο. Τζάιδα:            Καρκίνωμα τραχήλου μήτρας

                           Καρκίνωμα και καρκινοσάρκωμα ενδομητρίου

Κ. Γούλα:             Μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα μήτρας

Χ. Μάγκου:          Πρωτοπαθείς όγκοι ωοθηκών και σαλπίγγων

Σ. Αγγελίδου:       Τροφοβλαστική νόσος σε υλικό διαγνωστικής απόξεσης

                          Τροφοβλαστική νόσος σε χειρουργικό παρασκεύασμα

                          Ερμηνευτικές οδηγίες για την ιστολογική έκθεση της τροφοβλαστικής νόσου της κύησης