Δέρμα

 

 

Β. Δαμάσκου:        Πρωτοπαθές μελάνωμα δέρματος

Α. Ζιώγα:              Πλακώδες καρκίνωμα δέρματος

                           Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος - Εξαρτηματικά καρκινώματα δέρματος

                           Merkel καρκίνωμα δέρματος