Ενδοκρινείς αδένες

 

 

Κ. Παπαπαρασκευά:     Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για την ιστοπαθολογική διάγνωση πρωτοπαθών νεοπλασμάτων επινεφριδίων

Ε. Γιαννικάκη:             Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για την ιστοπαθολογική διάγνωση νεοπλασιών θυρεοειδούς αδένα

Σ. Παπαεμμανουήλ:     Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για την ιστοπαθολογική διάγνωση  καρκινώματος παραθυρεοειδούς αδένα

Γ. Κοντογεώργος:        Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για την ιστοπαθολογική διάγνωση αδενωμάτων υποφύσεως