Ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα άρρενος

 

 

Α. Λάζαρης, Α. Στόφας:   Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για την ουροδόχο κύστη

                                    Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για καρκίνωμα νεφρού

                                    Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για νεοπλασίες όρχεως

                                    Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για καρκίνωμα προστάτη

                                    Σύνοψη χρήσιμων δεδομένων για καρκίνωμα πέους και περιφερικής ουρήθρας