Εισαγωγή

 Το 2010 η Ε.Ε.Π.Α. δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του συγγράματος "Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ιστολογική Διάγνωση Κακοήθων Νεοπλασμάτων".

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα βοήθημα για τη λειτουργική ιστολογική διάγνωση που εξασφαλίζει ορθή διατύπωση και αναφορά σε όλα τα αναγκαία δεδομένα που καθορίζουν τη διάγνωση, την ταξινόμηση, τους προγνωστικούς και τους προβλεπτικούς δείκτες, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική πληροφόρηση.

Το 2012 εκδόθηκε η βελτιωμένη, επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με διαγνωστικούς αλγόριθμους Β' έκδοση.

Πλέον στην Κατηγορία "Κατευθυντήριες Οδηγίες" μπορείτε να βρείτε την επικαιροποιημένη Γ΄ Έκδοση, η οποία συνεχώς θα εμπλουτίζεται.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν με προθυμία και συνέπεια στη συγγραφή και συμπλήρωση της έκδοσης,

 

 

Σ. Αγγελίδου Επιμελήτρια Α’, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Λ. Αμπού- Άσαμπε Επιμελήτρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Ιασώ GENERAL 

Ε. Γαλίδης Ειδικευόμενος Παθολογικής Ανατομικής

Ε. Γιαννικάκη Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»

Κ. Γούλα Επιμελήτρια Α’, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Α. Γούσια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Α. Γραικού Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας «Ιστοδιαγνωστική» Θεσσαλονίκη

Β. Δαμάσκου Επιμελήτρια Α’, Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Α. Ζιώγα Διευθύντρια ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Β. Ζολώτα Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δ. Κανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τ. Κολέτσα Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Γ. Κοντογεώργος Πρόεδρος, International Academy of Pathology

Π. Κορκολοπούλου Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ε. Κουρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Α. Λάζαρης Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χ. Μάγκου Επιμελήτρια Α΄, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Μ. Μελαχροινού Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γ. Μπαλής Ειδικός παθολογοανατόμος

Α. Νικολαΐδου Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Α. Νόννη Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σ. Παπαεμμανουήλ Διευθύντρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

Κ. Παπαπαρασκευά Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΝ. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»

Ε. Πατσέα Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Ιασώ GENERAL

Σ. Σακελλαρίου Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Σουρλά Εργαστήριο Βιοιατρικής, Επιστημονική Συνεργάτης Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Στόφας Επικουρικός Επιμελητής Β’, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

Σ. Σωτηρίου Ειδικευόμενος Παθολογικής Ανατομικής 

Ο. Τζάιδα Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

Σ. Τζωρακολευθεράκη Ειδικευόμενη Παθολογικής Ανατομικής