Προγνωστικοί - Προβλεπτικοί Δείκτες

Με αφορμή το θέμα της 4ης Πανελλήνιας Διημερίδας Παθολογικής Ανατομικής, που έγινε στους Δελφούς, τον Απρίλιο του 2013, η Ε.Ε.Π.Α δημοσίευσε το 2014 την έκδοση "Προγνωστικοί - Προβλεπτικοί Δείκτες και Αλγόριθμοι Κακοήθων Νεοπλασμάτων".

Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή για τα Μέλη της Ε.Ε.Π.Α. με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.