Γεννητικού συστήματος Θήλεος

Συντονιστές Αθήνας:

K. Γούλα

e-mail: kallirroigoula8@gmail.com

Κ. Μανωλουδάκη

e-mail: kassy.manol@yahoo.com

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

 

Συναντήσεις:

Ημέρα: 1η Δευτέρα κάθε μονού μήνα

Ώρα:     15:00΄

Τόπος: Αίθουσα Μουσείου, Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ

   

 

Ανακοινώσεις Ομάδας: