Μαλακών μορίων & οστών

Συντονιστές:

Δ. Παπαχρήστου

e-mail: papachristoudj@med.upatras.gr

Σ. Σωτηρίου

e-mail: sotiris_sot@hotmail.com

Συναντήσεις:

Ημέρα: 1η Δευτέρα κάθε μήνα

Ώρα: 14:00΄

Τόπος: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ