Μαστού

Συντονιστές Αθήνας:

Ε. Αρκουμάνη

e-mail: 

Μάγκου Χ.

e-mail: cmagkou@yahoo.com

 

Συντονιστές Β. Ελλάδος:

Ν. Βλαδήκα

e-mail: navladika@yahoo.gr

Συναντήσεις:

Ημέρα: Παρασκευή μονών μηνών (ημερομηνία ανακοινώνεται)

Ώρα:

Τόπος: Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Συναντήσεις:

Ημέρα: 2η Τρίτη κάθε μήνα

Ώρα: 14:00΄

Τόπος: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΑΝΘ "Θεαγένειο"

 

Ανακοινώσεις Ομάδας: