Νευρικού συστήματος

Συντονιστές:

Α. Γούσια

τηλ. επικοινωνίας 

e-mail: agoussia@cc.uoi.gr

Δ. Κανάκης

τηλ. επικοινωνίας 6972 425563

e-mail: aristoteles_stageira@yahoo.com

Συναντήσεις:

Ημέρα: 

Ώρα: 15:30΄
Τόπος: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ