Παιδιατρική και Περιγεννητική

Συντονιστές:

 

Α. Πατερέλη

e-mail: amalia-pat@windowslive.com

Ε. Χρά

e-mail: eleni.chra@gmail.com

Συναντήσεις:

Ημέρα: 

Ώρα:

Τόπος: