Πνεύμονος - Θώρακος

Συντονιστές:

 

 

Συντονιστής:

Ν. Παστέλλη

e-mail: nikdoc22@gmail.com

Συναντήσεις:

Ημέρα:

Ώρα: 14:30΄

Τόπος: ΝNΘΑ "Η Σωτηρία", Παθολογοανατομικό Τμήμα, Κτίριο ΚΕΚ (2ος όροφος)

 

Συναντήσεις:

Ημέρα: 2η Δευτέρα κάθε ζυγού μήνα

Ώρα: 14:00΄

Τόπος: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου"

Ανακοινώσεις Ομάδας: