Νεκροτομικής Παθολογικής Ανατομικής

Συντονιστής:

Δ. Ανεστάκης

τηλ. επικοινωνίας: 2310999205

e-mail: anestaki@auth.gr 

 

Συναντήσεις:

Ημέρα:  κάθε δύο - τρεις μήνες (την πρώτη Τρίτη του μήνα)

Ώρα:     15:00΄

Τόπος:  Αίθουσα διδασκαλίας της Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του ΑΠΘ (υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και μέσω Skype/τηλεσυνάντησης)