Συστήματα καταγραφής των ιστολογικών αλλοιώσεων των καρκινωμάτων

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Συστήματα καταγραφής των ιστολογικών αλλοιώσεων των καρκινωμάτων, που σχετίζονται με την ανταπόκριση σε προεγχειρητικές θεραπείες: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και στοχεύουσα θεραπεία